Publikacije HMMF

Publikacije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije

Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja
Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU
izložba-diploma hmmf
Narodna-Medicina
Muzej-Vremeplov

Bibliografija Hrvatskog muzeja medicine i farmacije

 • Fatović-Ferenčić, Stella. Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – od zbirke do muzeja u osnivanju. // Vijesti muzealaca i konzervatora, 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, ožujak 2015., str. 38-40.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije : povijest nastojanja vezanih uz realizaciju muzeja. // Liječničke novine, 141, 7/15. Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2015., str. 70-73.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 34, br. 2, prosinac 2015., str. 152-154.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Katalog izložbe.
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina Sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine. Zagreb : Ustanova URIHO, 2016. Katalog izložbe.
 • Brkić Midžić, Silvija. Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatski muzej medicine i farmacije. // Glasnik HAZU, II (2016); 3-4; 42-45.
 • Brkić Midžić, Silvija. A New Museum within the Croatian Academy of Sciences and Arts and the First of the Kind in Croatia: the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy (Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prvi na području Hrvatske: Hrvatski muzej medicine i farmacije). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 2016; 14(2); str. 201-210.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Andrija Štampar kao institucija javne memorije i početci muzealizacije medicine u Hrvatskoj. // Studia lexicographica, god. 10 (2016), br. 1 (18), Zagreb, 2017., str. 65-78.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Podrijetlo Zbirke narodne medicine Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 225-239.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 241-347.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Zbirka narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije – dio naslijeđa prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Muzejski vremeplov [deplijan izložbe]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Neka bude sretno, svečano i uspješno: Diplome naših studenata sa stranih sveučilišta. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Katalog izložbe, str. 5-58.
 • Brkić Midžić, Silvija. Zbirka diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Katalog izložbe, str. 59-63.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Katalog izložbe, str. 67-81.
 • Adžić, Vanja. Dva nova predmeta u fundusu Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 3, str. 191-195.
 • Adžić, Vanja. Donacija iz ostavštine farmaceutske obitelji Efendić za Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 7-8, str. 535-540.
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 25. obljetnice HKLD-a Split, Palača Skočibušić-Lukaris, Split, 17. 3. – 8. 4. 2018. Split : Verbum, 2018. Katalog izložbe.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Početci i strategije marketinga tvornice Kaštel d. d. (1920. – 1945.). // Medicus, vol. 27, br. 2, Zagreb : Pliva, 2018., str. 211–222.
 • Slavić, Tomislav. Donacijom obitelji Gojmerac iz ostavštine Hrvoja Tartalje obogaćen fundus Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, god. 74, br. 7/8, Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2018., str. 531–534.
 • Slavić, Tomislav. Doprinos otorinolaringologa prof. dr. sc. Ranka Mladine za budući stalni postav Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Informatica Museologica 49 (2018.), Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2018., str. 196–198.
 • Slavić, Tomislav. Zbirka stojnica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU – baština ljekarničke struke i primijenjene umjetnosti. // Vijesti muzealaca i konzervatora, god. 2018., Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2018., str. 22–25.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Tragom dviju ljekarničkih diploma – kronologija vlasništva najstarije sisačke ljekarne. // Farmaceutski glasnik, 75, 7-8/2019. Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019., str. 529-546.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od ljekarni do fakulteta – Zbirka diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU kao svjedočanstvo razvoja edukacije farmaceuta na području Hrvatske. // Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Katalog izložbe, str. 5-60.
 • Brkić Midžić, Silvija. Diplome i povelje hrvatskih ljekarnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU – muzealni aspekti. // Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Katalog izložbe, str. 61-88.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ur.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Katalog izložbe, str. 89-107.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Martin Kuhar; Silvija Brkić Midžić; Marko Pećina. Franjo Kogoj’s Role in the Yugoslav Academy of Sciences and Arts 1947–1972. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti, 543=50-51(2020), str. 79-88 [Online]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/243972. [Citirano: 04.01.2021.]
 • Brkić Midžić, Silvija; Stella Fatović-Ferenčić. A donation from the legacy of Sergije Dogan in the collections of the Croatian Academy of Sciences and Arts. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti, 544=52-53(2020), str. 98-104 [Online]. https://doi.org/10.21857/90836c700y
 • Brkić Midžić, Silvija. Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – osnutak, poslanje i fundus. Medix 26(142), 2020., str. 37-39.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića. // Liječnički vjesnik, god. 142, br. 11-12(2020), str. 420-429.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Uvaženom profesoru Kogoju prijateljski i s poštovanjem: Kogojeva materijalna baština kao polazište u interpretaciji dermatoloških društvenih mreža tijekom prve polovine 20. stoljeća. // Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja. / [ur. Marko Pećina et al., predgovor Branka Marinović]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. Katalog izložbe, str. 13-51.
 • Brkić Midžić, Silvija. Predmeti iz ostavštine akademika Franje Kogoja u fundusu Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja. / [ur. Marko Pećina et al., predgovor Branka Marinović]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. Katalog izložbe, str. 65-81.
 • Osrečki Jakelić, Dubravka. Kultura sjećanja – iščitavanje zbirke fotoportreta Franje Kogoja. // Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja. / [ur. Marko Pećina et al., predgovor Branka Marinović]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. Katalog izložbe, str. 85-93.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja. / [ur. Marko Pećina et al., predgovor Branka Marinović]. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. Katalog izložbe, str. 97-135.
 • Hrvatski muzej medicine i farmacije. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. (informativno-promotivni letak [deplijan], [1] presavitak, [6] str. [bez paginacije])
 • Brkić Midžić, Silvija. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih – otvorena prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // mef.hr : list Medicinskog fakulteta, Zagreb, god. 35, br. 2, prosinac 2016.
 • Sutlić, Korana. Dizajn reklama i ambalaže lijekova iz 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća : prva izložba Muzeja medicine i farmacije u Knjižnici HAZU. // Jutarnji list, br. 6571 od 29. studenoga 2016., str. 30-31.
 • (-). Oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel : prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije. // Zagreb moj grad, br. 61, god. X, prosinac 2016., str. 66-67.
 • Kosalec, Ivan. Osvrt na izložbu Kaštel na vrhuncu – oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 10, str. 736-738.
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 100. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta u Zagrebu. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 36 (2017), br. 1, str. 67-68.
 • Brkić Midžić, Silvija. Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine – okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 36 (2017), br. 1, str. 69-70.
 • Brkić Midžić, Silvija; Stella Fatović Ferenčić. Zbirka narodne medicine : izložba Muzejski vremeplov. // Liječničke novine, god. 159 (2017), br. 5, str. 94-97.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Sjećanje na prvi muzej medicine. // Zagreb moj grad, god. 11 (2017), br. 63, str. 88-92.
 • Ljoljić Bilić, Vanja. Otvorenje izložbe Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine kao okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 10, str. 739-743.
 • Vitas, Zoran. Kad su brijači bili kirurzi, a otrov lijek za bjesnoću. // Večernji list, Zagreb, 13. 4. 2017.
 • Predavanje o tradicionalnim biljnim lijekovima uz izložbu Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Dani europske baštine 2017. [programska brošura] / (ur.) Davor Trupković. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2017.
 • Adžić, Vanja. Exhibition Museum Time Machine: The Collection of Folk Medicine as the Core of the Exhibition Display of the First Croatian Museum of Medicine (Izložba Muzejski vremeplov: Zbirka narodne medicine kao okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 2017; 15(2); str. 384-387.
 • Ljoljić Bilić, Vanja. Medicina sacra: Štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine i predstavljanje knjige Moj Camino. // Farmaceutski glasnik, god. 74, br. 9. Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2018., str. 673-677.
 • Slavić, Tomislav; Ileana Kurtović. Posjet profesora Thomasa Kadora Hrvatskom muzeju medicine i farmacije. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 37(2018), br. 2. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018., str. 135-136.
 • Mlinarić, Ivan. Prikaz izložbe „Između pamćenja i povijesti“ : Zbirka fotoportreta i počasnih povelja akademika Franje Kogoja. // Liječničke novine, god. 21, br. 199, svibanj 2021., str. 74-75.
 • Silvija Brkić Midžić sudjelovala je u emisiji HTV 1 Društvena mreža 12. studenoga 2015. s izlaganjem o osnivanju i uspješnom početku rada Hrvatskog muzeja medicine i farmacije.
 • Stella Fatović-Ferenčić i Silvija Brkić Midžić sudjelovale su u emisiji HTV 1 Društvena mreža 17. studenoga 2016., o pripremi prve izložbe Hrvatskog muzeja medicine i farmacije: Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih.
 • Silvija Brkić Midžić dala je intervju o izložbi Kaštel na vrhuncu za emisiju 1. programa Hrvatskog radija Iskustvo prostora koja je emitirana 24. studenoga 2016.
 • U povodu organizacije izložbe Medicina Sacra Silvija Brkić Midžić je sudjelovala u radio emisiji Nadom nošeni (Radio Marija) 21. rujna 2016., urednica emisije bila je Katarina Marušić.
 • Hrvatski radio 1. program, emisija Trag vjere, o izložbi Medicina Sacra: http://radio.hrt.hr/prvi-program/ep/trag-vjere/190806/
 • Na Prvom programu Hrvatske televizije objavljen je 1. siječnja 2017. u 15 sati prilog o izložbi Medicina sacra u emisiji Mir i dobro (sudjelovala Silvija Brkić Midžić).
 • Na Prvom programu Hrvatske televizije objavljen je 18. svibnja 2017. u emisiji Baštinarnica prilog Ire Karlović o Hrvatskom muzeju medicine i farmacije i o izložbama Muzejski vremeplov i Medicina sacra (sudjelovala Silvija Brkić Midžić).
 • Silvija Brkić Midžić sudjelovala je 6. travnja 2017. u emisiji Prvog programa Hrvatske televizije Društvena mreža s intervjuom o izložbi Muzejski vremeplov.
 • Na Prvom programu Hrvatskog radija objavljen je 16. svibnja 2017. u emisiji Baština prilog Mirjane Žugec Pavičić Dani otvorenih vrata HAZU, gdje su uključene izjave Silvije Brkić Midžić o izložbi Muzejski vremeplov i o Zbirci narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije.
 • Silvija Brkić Midžić sudjelovala je u emisiji Baština Radija Split 17. 3. 2018. gdje je predstavila izložbu Medicina sacra (http://radio.hrt.hr/radio-split/ep/bastina-radio-splita/248157/)
 • Međunarodni dan muzeja: novinarka Nevenka Rodić Erdelja i Silvija Brkić Midžić, HMMF HAZU – gostovanje na Radio Sljemenu (telefonom) 18. 5. 2020. u 17:30, kratkom izjavom o programu Hrvatskog muzeja medicine i farmacije za Međunarodni dan muzeja.
 • Predstavljanje izložbe Između pamćenja i povijesti: Kogojeva zbirka fotoportreta i počasnih povelja, Radio 101, emisija Kulturancija, 21. ožujka 2021., urednik Tibor Obradović, sudjelovala Silvija Brkić Midžić
error: Sadržaj je zaštićen!