Misija Muzeja…

“Misija Muzeja je dokumentiranje i promoviranje hrvatskih biomedicinskih znanosti i prakse u nacionalnom, europskom i svjetskom kontekstu, na osnovi materijalne i nematerijalne baštine, a u suradnji s hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama.”

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti namijenila je za Muzej prostor površine oko 300 m2 u prizemlju zgrade Gundulićeva 24 te su započete pripreme za projekt adaptacije i prenamjene prostora za muzejsku djelatnost.

Djelatnost Muzeja usklađena je s temeljnim zadatcima i programom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, posebice Odsjeka za povijest medicinskih znanosti.

Po svome poslanju Hrvatski muzej medicine i farmacije jedinstven je u Hrvatskoj jer je do sada naša medicinska i farmaceutska baština bila prezentirana tek fragmentarno ili u okviru povremenih izložbi.

Stalni postav u budućem prostoru Muzeja kao i povremene izložbe bit će namijenjeni najširoj publici, od stručne i znanstvene zajednice, učenika i studenata do građanstva svih dobnih skupina.

O nama

Hrvatski muzej medicine i farmacije osnovan je s ciljem prikupljanja, čuvanja, stručne obrade i prezentiranja hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Inicijalni fundus Muzeja čini Zbirka za povijest medicine i farmacije Odsjeka za povijest medicinskih znanosti.

Muzej je osnovan rješenjem Ministarstva kulture RH od 7. srpnja 2014., a počeo je s radom od ožujka 2015. godine. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti odlučila je ustupiti svoj prostor u prizemlju dvorišne zgrade u Gundulićevoj 24 u Zagrebu, koji se prostire na 350 m², te ga preurediti za Muzej. Prostor zahtijeva temeljitu rekonstrukciju i adaptaciju prema suvremenim muzejskim propozicijama i standardima. Muzej će se sastojati od prijemnog prostora, prostora za povremene tematske izložbe i događanja, stalnog muzejskog postava, čuvaonice i pomoćnih prostorija.

Voditelj: akademik Marko Pećina
Zamjenica voditelja: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić
Upraviteljica: Silvija Brkić Midžić, prof., muzejska savjetnica

Muzej još nije otvoren za javnost jer su u tijeku pripremni radovi za stalni postav. Trenutno se izvode građevinski radovi (konstrukcijska obnova Akademijine zgrade u Gundulićevoj 24) gdje će u prizemlju biti uređen prostor za Muzej.

Ako imate pitanja vezana za našu djelatnost ili želite donirati građu za Muzej, pošaljite nam poruku putem online obrasca ili e-mailom na adresu: hmmf@hazu.hr.

Ciljevi i zadatci

Temeljni zadatci Muzeja su prikupljanje, zaštita, stručna obrada i prezentiranje hrvatske medicinske i farmaceutske baštine. Specifični ciljevi muzejske djelatnosti su promoviranje razumijevanja ljudskog tijela, bolesti i liječenja kroz povijest, povećanje razine obaviještenosti javnosti o medicini i farmaciji, dokumentiranje i prezentiranje značajnih događaja, osoba, ustanova te etičkih, znanstvenih, tehničkih, političkih, pravnih, ekonomskih, socijalnih, psiholoških, pedagoških i drugih aspekata medicine u hrvatskom društvu, kao i stvaranje poticajnog okruženja i nadahnuća za buduće liječnike, ljekarnike i znanstvenike.

Programi i strategija

Programi Hrvatskog muzeja medicine i farmacije razvijaju se u suradnji s Odsjekom za povijest medicinskih znanosti HAZU i hrvatskim medicinskim i farmaceutskim ustanovama i tvrtkama, a zasnovani su na principima inovativnosti, inkluzivnosti i multidisciplinarnosti.

Strategija Muzeja uključuje kontinuiranu brigu o naslijeđu hrvatskih zbirki za povijest medicine i farmacije, njihov upis u Registar kulturnih dobara RH, aktivno istraživanje, prepoznavanje, prikupljanje, vrjednovanje i dokumentiranje predmeta medicinske i farmaceutske baštine te osiguravanje njihove primjerene zaštite, smještaja i dostupnosti provođenjem mjera preventivne zaštite, restauriranja i digitalizacije. Glavni strateški cilj Hrvatskog muzeja medicine i farmacije jest otvaranje Muzeja za javnost.

Muzejsko vijeće Hrvatskog muzeja medicine i farmacije Slijeva nadesno: prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, akademik Vjekoslav Jerolimov, akademik Slobodan Vukičević, Silvija Brkić Midžić, Marina Štancl, dipl. iur., akademik Marko Pećina, prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić

Povijest Muzeja

Razvoj povijesti medicine u Hvatskoj i prve inicijative za osnivanje muzeja