Izdvojena događanja u Muzeju

Na današnji dan…

2012 Umrla Božena Kopajtić, hrvatska internistica (Sušak, 25. I. 1923. – Rijeka, 28. 11. 2012.). Sušačku gimnaziju završila je 1942., diplomirala 1950. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala 1967. na Medicinskom fakultetu u Rijeci tezom Učestalost i klinička slika hipertireoze u Hrvatskom primorju i Gorskom kotaru. Nakon studija do umirovljenja 1990. radila je u Općoj bolnici Sušak. Specijalizaciju iz interne medicine završila 1956. u Zagrebu i te godine postala asistenticom na novoosnovanom riječkom Medicinskom fakultetu, na kojem je od 1963. docentica, od 1972. izvanredna i od 1977. redovita profesorica. Bila je predstojnica Interne klinike 1970–89. i voditeljica poslijediplomskih studija 1978–90. na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Usavršavala se u Hamburgu 1955., Lyonu 1961. i Stockholmu 1971. Bavila se endokrinologijom, ponajviše funkcijom i poremećajima štitnjače, te utemeljila endokrinološku službu u riječkoj regiji. Napisala je knjigu Hereditarni nanizam u bašćanskom kraju na otoku Krku (Rijeka, 1999.). Dobitnica Nagrade grada Rijeke 1972.

Poduprite i Vi projekt Muzeja i postanite prijatelji Hrvatskog muzeja medicine i farmacije!