Izdvojena događanja u Muzeju

Na današnji dan…

1909 Rođen Dimitrije Juzbašić, kirurg (Daruvar, 30. IX. 1909. – Saarbrücken, 25. X. 1974.). Gimnaziju je završio u Križevcima 1928., studij medicine u Beogradu 1934. Već za studija sudjeluje u eksperimentalnim istraživanjima u Histološkom i Farmakološkom institutu, gdje radi do 1936. Specijalizaciju iz kirurgije započinje u Beogradu, a nastavlja na kirurškim klinikama u Berlinu i Frankfurtu na Majni. Završivši je, postaje asistentom i pročelnikom odjela na frankfurtskoj Kirurškoj klinici, gdje se 1939. habilitirao za privatnoga docenta radom o osnovama kirurškoga liječenja varikoziteta jednjaka. Godine 1940. izabran je za sveučilišnoga docenta, a 1944–47. na Kirurškoj se klinici u Baselu bavi kliničkim i eksperimentalnim radom. Nakon osnutka Medicinskoga fakulteta u Skoplju, 1947. postaje ondje redovitim profesorom, osniva Kiruršku kliniku i organizira njezin rad. Na poziv zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta dolazi 1953. na Kiruršku kliniku Kliničkoga bolničkoga centra Rebro i vodi je do odlaska u Njemačku 1971. U tom razdoblju reorganizirao je stručni rad Klinike otvaranjem novih odjela, nakon usavršavanja u SAD 1966. uveo nove operativne metode, razvio eksperimentalni rad i stvorio uvjete za znanstveno istraživanje. Napose se bavio eksperimentalnom te torakalnom kirurgijom: kirurgijom varikoziteta jednjaka, medijastinalnih tumora i plućne tuberkuloze (uveo metodu kolapsne terapije pluća najlonskom mrežicom, tzv. mala pluća). Na području plastične kirurgije uveo je homotransplantaciju korijumskoga kožnoga režnja konzervirana u tzv. kutis-banci. Izvodio je kiruršku revaskularizaciju organa s oštećenom cirkulacijom i proučavao cirkulatorne smetnje u portalnom krvotoku. Bio je predsjednik Kirurške sekcije Zbora liječnika Hrvatske i Udruženja kirurga Jugoslavije te redoviti član Deutsche Akademie der Naturforscher – Leopoldine.
1983 Umro Franjo (Fran) Kogoj, hrvatski liječnik (Kranjska Gora, 13. X. 1894. – Kranjska Gora, 30. IX. 1983.). Utemeljitelj znanstvene dermatovenerologije u Hrvatskoj. Nakon završetka studija medicine u Pragu (1920.) i specijalizacije iz dermatovenerologije, habilitirao se kao privatni docent u Brnu. Od 1923. radio je na Klinici za kožne i spolne bolesti u Zagrebu, gdje je od 1927. do 1965. bio ravnatelj; redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Uz to, 1955.-64. bio je znanstveni direktor Dermatovenerološke klinike u Ljubljani i 1967.–74. Ravnatelj Instituta za klinička medicinska istraživanja u Zagrebu. Na njegov poticaj, 1965. godine osnovan je Alergološki centar JAZU u Hvaru. Proučavao je alergije, tuberkulozu kože, keratodermiju i ekceme, uveo je novi koncept u liječenju sifilisa. Bio je redoviti član JAZU (od 1947.) i potpredsjednik JAZU (1958–72). Godine 1962. dobio je Nagradu za životno djelo. U Hrvatskome muzeju medicine i farmacije čuva se njegova ostavština – zbirka fotoportreta svjetskih dermatologa i počasnih povelja.

Poduprite i Vi projekt Muzeja i postanite prijatelji Hrvatskog muzeja medicine i farmacije!