Izdvojena događanja u Muzeju

Na današnji dan…

1916 Umro Ignjat Vatroslav pl. Thaller od Drage, hrvatski liječnik (Požega, 25. srpnja 1840. – Zagreb, 16. lipnja 1916.). Gimnaziju je polazio u Požegi, u Zagrebu i u Osijeku, gdje je 1857. položio ispit zrelosti. Medicinu je studirao na Jozefinskoj akademiji u Beču, gdje je 14. studenoga 1863. promoviran u doktora medicine. Od 1863. do 1868. služio je u svojstvu kr. nadliječnika kod krajiške pukovnije u Novoj Gradiški. Godine 1869. imenovan je začasnim županijskim fizikom Županije požeške; 1870. – 1875. gradski fizik u Požegi; 1875. – 1894. podžupanijski liječnik u Požegi; 1894. – 1900. kr. žup. fizik za županiju požešku i redoviti član kr. zem. zdravstvenog vijeća; od 1900. do umirovljenja 1912. godine bio je praliječnik – vrhovni zemaljski liječnik Kraljevine hrvatsko-slavonsko-dalmatinske. Zaslužan je za donošenje Zakona o zdravstvu (1908.), proširenje i modernizaciju Zavoda za umobolne u Stenjevcu i bolnice u Osijeku; zalagao se za gradnju zemaljske bolnice u Zagrebu, proveo asanaciju Zrmanjske kotline u borbi protiv malarije te osnovao bakteriološki zavod u Zagrebu. Dobio je više odlikovanja za svoje zasluge na unaprjeđenju javnog zdravstva.

Poduprite i Vi projekt Muzeja i postanite prijatelji Hrvatskog muzeja medicine i farmacije!