Izdvojena događanja u Muzeju

Na današnji dan…

1820 Rođena Florence Nightingale, engleska bolničarka (Firenca, 12. V. 1820. – London, 13. VIII. 1910.). Začetnica modernoga sestrinstva. Za Krimskoga rata (1853.–56.) organizirala je njegu ranjenika u pozadinskoj vojnoj bolnici u Üsküdaru na Bosporu, bitno poboljšavši zdravstvene prilike u vojsci. U bolnici St. Thomas u Londonu osnovala je 1860. školu za medicinske sestre, po uzoru na koju su se otvarale i druge medicinske škole. Sudjelovala je u reorganizaciji britanskoga vojnog saniteta te predložila značajne reforme u bolničkoj službi, radu u ubožnicama i odgoju medicinskih sestara. Obilazila je noću ranjenike u Üsküdaru pa je prozvana »dama sa svjetiljkom«; svjetiljka je i danas simbol sestrinstva, a nadnevak njezina rođenja slavi se kao Međunarodni dan sestrinstva.
2021 Svjetski dan medicinskih sestara. Medicinske sestre 12. svibnja obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva. Začetnica modernog sestrinstva je bolničarka Florence Nightingale koja je sredinom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika. Sustav zdravstvene zaštite nezamisliv je bez medicinskih sestara, stoga trebamo zajednički raditi na razvoju sestrinske profesije i sestrinstva uopće, na dobrobit korisnika zdravstvene zaštite. Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima sretan njihov dan!  

Poduprite i Vi projekt Muzeja i postanite prijatelji Hrvatskog muzeja medicine i farmacije!

error: Sadržaj je zaštićen!