The Croatian Museum of Medicine and Pharmacy - Publications

Publications of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy

sergije-dogan-memorijalna-građa-u-zbirkama-hrvatske-akademije-znanosti-i-umjetnosti
vizualna-memorija-struke
Between memory and history: Kogoj's collection of photographic portraits and honorary charters

Bibliography of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy

 • Fatović-Ferenčić, Stella. Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – od zbirke do muzeja u osnivanju. // Vijesti muzealaca i konzervatora, 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, March 2015, pp. 38-40
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije : povijest nastojanja vezanih uz realizaciju muzeja. // Liječničke novine, 141, 7/15. Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2015, pp. 70-73
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, vol. 34, no. 2, December 2015, pp. 152-154
 • Fatović-Ferenčić, Stella;  Silvija Brkić Midžić. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Catalogue of the exhibition.
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina Sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine. Zagreb : Ustanova URIHO, 2016. Catalogue of the exhibition.
 • Brkić Midžić, Silvija. Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatski muzej medicine i farmacije. // Glasnik HAZU, II (2016); 3-4; 42-45
 • Brkić Midžić, Silvija. A New Museum within the Croatian Academy of Sciences and Arts and the First of the Kind in Croatia: the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy (Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prvi na području Hrvatske: Hrvatski muzej medicine i farmacije). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 2016; 14(2); pp. 201-210
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Andrija Štampar kao institucija javne memorije i početci muzealizacije medicine u Hrvatskoj. // Studia lexicographica, vol. 10 (2016), no. 1 (18), Zagreb, 2017, pp. 65-78
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Podrijetlo Zbirke narodne medicine Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017, pp. 225-239
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017, pp. 241-347
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Zbirka narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije – dio naslijeđa prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Muzejski vremeplov [leaflet of the exhibition]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017
 • Brkić Midžić, Silvija. The Collection of Diplomas and Charters of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy at the Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU). // Croatian Doctors’ Diplomas Selected from the Collection of Medical Diplomas and Charters at the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, pp. 59-63
 • Brkić Midžić, Silvija. Catalogue. // Croatian Doctors’ Diplomas Selected from the Collection of Medical Diplomas and Charters at the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017, pp. 67-81
 • Adžić, Vanja. Dva nova predmeta u fundusu Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, vol. 73 (2017), no. 3, pp. 191-195
 • Adžić, Vanja. Donacija iz ostavštine farmaceutske obitelji Efendić za Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, vol. 73 (2017), no. 7-8, pp. 535-540
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 25. obljetnice HKLD-a Split, Palača Skočibušić-Lukaris, Split, 17. 3. – 8. 4. 2018. Split : Verbum, 2018. Catalogue of the exhibition.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Početci i strategije marketinga tvornice Kaštel d. d. (1920. – 1945.). // Medicus, vol. 27, no. 2, Zagreb : Pliva, 2018, pp. 211–222
 • Slavić, Tomislav. Donacijom obitelji Gojmerac iz ostavštine Hrvoja Tartalje obogaćen fundus Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, vol. 74, no. 7/8, Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2018, pp. 531–534
 • Slavić, Tomislav. Doprinos otorinolaringologa prof. dr. sc. Ranka Mladine za budući stalni postav Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Informatica Museologica 49 (2018.), Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2018, pp. 196–198
 • Slavić, Tomislav. Zbirka stojnica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU – baština ljekarničke struke i primijenjene umjetnosti. // Vijesti muzealaca i konzervatora, 2018, Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2018, pp. 22–25
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Tragom dviju ljekarničkih diploma – kronologija vlasništva najstarije sisačke ljekarne. // Farmaceutski glasnik, 75, 7-8/2019. Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019, pp. 529-546
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od ljekarni do fakulteta – Zbirka diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU kao svjedočanstvo razvoja edukacije farmaceuta na području Hrvatske. //  Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ed.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Catalogue of the exhibition, pp. 5-60
 • Brkić Midžić, Silvija. Diplome i povelje hrvatskih ljekarnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU – muzealni aspekti. // Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ed.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Catalogue of the exhibition, pp. 61-88.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Diplome i povelje hrvatskih farmaceuta iz zbirke Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU / [ed.] Marko Pećina [et al.]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2019. Catalogue of the exhibition, pp. 89-107
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Martin Kuhar; Silvija Brkić Midžić; Marko Pećina. Franjo Kogoj’s Role in the Yugoslav Academy of Sciences and Arts 1947–1972. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti, 543=50-51(2020), pp. 79-88 [Online]. https://hrcak.srce.hr/243972.
 • Brkić Midžić, Silvija; Stella Fatović-Ferenčić. A donation from the legacy of Sergije Dogan in the collections of the Croatian Academy of Sciences and Arts. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Medicinske znanosti, 544=52-53(2020), pp. 98-104 [Online]. https://doi.org/10.21857/90836c700y
 • Brkić Midžić, Silvija. Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – osnutak, poslanje i fundus. Medix 26(142), 2020., pp. 37-39.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Tuberkuloza i naličje grada: fotografije zagrebačke stambene bijede iz zbirke Vladimira Ćepulića. // Liječnički vjesnik, Vol. 142, No. 11-12(2020)
 • Hrvatski muzej medicine i farmacije. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. (informativno-promotivni letak [leaflet], [1] presavitak, [6] pages [without pagination])
 • Brkić Midžić, Silvija. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih – otvorena prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // mef.hr : list Medicinskog fakulteta, Zagreb, vol. 35, no. 2, December 2016
 • Sutlić, Korana. Dizajn reklama i ambalaže lijekova iz 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća : prva izložba Muzeja medicine i farmacije u Knjižnici HAZU. // Jutarnji list, no. 6571, 29. November 2016, pp. 30-31
 • (-). Oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel : prva izložba Hrvatskog muzeja medicine i farmacije. // Zagreb moj grad, no. 61, vol. X, December 2016, pp. 66-67
 • Kosalec, Ivan. Osvrt na izložbu Kaštel na vrhuncu – oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. // Farmaceutski glasnik, vol. 73 (2017), no. 10, pp. 736-738
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine : izložba u povodu 100. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta u Zagrebu. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, vol. 36 (2017), no. 1, pp. 67-68
 • Brkić Midžić, Silvija. Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine – okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, vol. 36 (2017), no. 1, pp. 69-70
 • Brkić Midžić, Silvija; Stella Fatović Ferenčić. Zbirka narodne medicine : izložba Muzejski vremeplov. // Liječničke novine, vol. 159 (2017), no. 5, pp. 94-97
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Sjećanje na prvi muzej medicine. // Zagreb moj grad, vol. 11 (2017), no. 63, pp. 88-92
 • Ljoljić Bilić, Vanja. Otvorenje izložbe Muzejski vremeplov : Zbirka narodne medicine kao okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Farmaceutski glasnik, vol. 73 (2017), no. 10, pp. 739-743
 • Vitas, Zoran. Kad su brijači bili kirurzi, a otrov lijek za bjesnoću. // Večernji list, Zagreb, 13. 4. 2017.
 • Predavanje o tradicionalnim biljnim lijekovima uz izložbu Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Dani europske baštine 2017. [program brochure] / (ur.) Davor Trupković. Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2017
 • Adžić, Vanja. Exhibition Museum Time Machine: The Collection of Folk Medicine as the Core of the Exhibition Display of the First Croatian Museum of Medicine (Izložba Muzejski vremeplov: Zbirka narodne medicine kao okosnica izložbenog postava prvoga hrvatskog muzeja medicine). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 2017; 15(2); pp. 384-387
 • Ljoljić Bilić, Vanja. Medicina sacra: Štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine i predstavljanje knjige Moj Camino. // Farmaceutski glasnik, vol. 74, no. 9. Zagreb : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2018., pp. 673-677
 • Slavić, Tomislav; Ileana Kurtović. Posjet profesora Thomasa Kadora Hrvatskom muzeju medicine i farmacije. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, vol. 37(2018), no. 2. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018, pp. 135-136.
 • 12th November 2015 – Silvija Brkić Midžić participated in broadcast Društvena mreža [Social Network] of the First Programme of Croatian Television (HTV 1) with exposition about foundation and first achievements of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy.
 • 17th November 2016 – Stella Fatović-Ferenčić and Silvija Brkić Midžić participated in broadcast Društvena mreža [Social Network] of First Programme of Croatian Television (HTV 1), about the preparation of the first exhibition of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy: Kaštel at its Peak – Advertising and Packing of Medicines Produced by the Zagreb Kaštel Factory in the 1930s and the 1940s.
 • 24th November 2016 – Silvija Brkić Midžić gave an intervju about the exhibition Kaštel at its Peak for broadcast Iskustvo prostora [Experience of space] of the First programme of the Croatian Radio.
 • 21st September 2016 – Silvija Brkić Midžić participated in radio braoadcast Nadom nošeni of the Radio Marija, editor Katarina Marušić, on the occassion of preparing the exhibition Medicina Sacra.
 • 30th December 2016 – Silvija Brkić Midžić participated in feature about the exhibition Medicina Sacra, broadcast Trag vjere, Croatian Radio, 1. programme: http://radio.hrt.hr/prvi-program/ep/trag-vjere/190806/
 • 1st January 2017 – Silvija Brkić Midžić participated in TV feature about exhibition Medicina Sacra in broadcast Mir i dobro on the First programme of the Croatian Television.
 • 18th May 2017 – Silvija Brkić Midžić participated in TV feature about Croatian Museum of Medicine and Pharmacy and exhibitions Museum Time Machine and Medicina Sacra (journalist Ira Karlović), broadcast Baštinarnica, First programme of the Croatian Television.
 • 6th April 2017 – Silvija Brkić Midžić gave an interview about the exhibition Museum Time Machine for the broadcast Društvena mreža, First programme of the Croatian Television.
 • 16th May 2017 – Silvija Brkić Midžić participated in radio feature Dani otvorenih vrata HAZU, with journalist Mirjana Žugec Pavičić, broadcast Baština, First programme of the Croatian Radio, about exhibition Museum Time Machine and the Collection of Folk Medicine of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy.
 • 17th March 2018 – Silvija Brkić Midžić participated in radio broadcast Baština of Radio Split, presenting the exhibition Medicina sacra (http://radio.hrt.hr/radio-split/ep/bastina-radio-splita/248157/)
 • 18th May 2020 – International Museum Day: journalist Nevenka Rodić Erdelja and Silvija Brkić Midžić, HMMF HAZU – guest appearance on Radio Sljeme (by phone) on  at 5:30 pm, with a short statement on the program of the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy for the International Museum Day.