Ivo Padovan

Akademik Ivo Padovan za govornicom, c/b fotografija, HMMF-3165

Ivo Padovan

Ivo Padovan (1922. – 2010.) medicinu je studirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1950. godine specijalizirao otorinolaringologiju. Od 1952. godine radio je na ORL odjelu Opće bolnice “Dr. Mladen Stojanović”(danas KBC „Sestre milosrdnice“), a od 1966. do 1988. godine bio je predstojnik ORL klinike Medicinskog fakulteta u toj bolnici. Usavršavao se u brojnim klinikama u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi i Rusiji. Bio je jedan od utemeljitelja kliničke audiometrije, bavio se dijagnostikom i terapijom malignih tumora te plastično-rekonstruktivnom kirurgijom. Izradio je pilot-projekt prema kojemu je 1966. godine u Hrvatskoj osnovana Liga za borbu protiv raka. Jedan je od osnivača Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti otvorenog 1968. godine u Zagrebu. Prema projektima na kojima je radio izrađen je aparat AUDIOSTROB-PADOVAN za dijagnostiku respiratornih organa i fiziologije generatora glasa. Kao pokretač i organizator u rješavanju stručnih medicinskih i općezdravstvenih problema, profesor Padovan bio je suosnivač Instituta za proučavanje i zaštitu uha i dišnih organa 1961. godine i prvog Zavoda za talasoterapiju i liječenje dišnih organa u Crikvenici.

Od 1983. godine bio je redoviti član Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1989. bio je tajnik Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije, od 1991. do 1997. godine potpredsjednik, a u dva mandata, u periodu od 1998. do 2004. godine, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!