Donirajte za Muzej

Poduprite i Vi projekt Muzeja i postanite prijatelji Hrvatskog muzeja medicine i farmacije!

Uplatu za Muzej možete izvršiti na sljedeći broj računa:

IBAN HR1210010051863000160 (Državni proračun, Hrvatska narodna banka)
Primatelj: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg N. Š. Zrinskoga 11, OIB 61989185242,
Hrvatski muzej medicine i farmacije
Svrha uplate: „Za projekt Hrvatskog muzeja medicine i farmacije“
Model HR65, poziv na broj uplate: 7099-027-21828-

Povijest Muzeja

Razvoj povijesti medicine u Hvatskoj i prve inicijative za osnivanje muzeja