Dionici proslave 25. godišnjice Zbora liječnika 1899. godine

dionici-proslave-25-obljetnice-zbora-liječnika

Dionici proslave 25-godišnjice Zbora liječnika god. 1899., foto: G. & I. Varga Agram, Zagreb, 1899.
crno-bijela fotografija, 58,1 x 59,2 cm, HMMF-2896

Crno-bijela fotografija stavljena u paspartu i uokvirena u profilirani i ornamentirani drveni okvir. Ispod fotografije priložen je shematski prikaz fotografiranih osoba označenih brojevima od 1 do 104, s popisom imena sudionika proslave 25. obljetnice Zbora liječnika koja je uključivala prvi kongres hrvatskih liječnika sa znanstvenim izlaganjima. Među fotografiranim osobama nalazi se Dragutin Gorjanović-Kramberger koji je tom prigodom prvi put javno predstavio svoje otkriće krapinskog neandertalca.

Legenda ispod fotografije:

DIONICI PROSLAVE 25-GODIŠNJICE ZBORA LIJEČNIKA GOD. 1899.

Participants à la célébration du 25ème anniversaire de la société médicale croate „Zbor liječnika“ en 1899.

  1. Tauszk Kornel, 2. Gutschy Antun, 3. Stipaničić Antun, 4. Kuhar Aleksander, 5. Vitauš Fran, 6. Jambrišak Janko, 7. Berić Gjuro, 8. Zbierzchowsky Franjo, 9. Lederer Armin Lavoslav, 10. Bachmann Vjekoslav, 11. Šimsa Ivan, 12. Žirovčić Ivan, 13. Žiborski Nikola, 14. Horák Ervin, 15. Ivanuš Adolf, 16.***, 17.***, 18. Marković Gjuro, 19. Schmirmaul Matija, 20. Blaž Vladimir, 21. Hercog Žiga, 22. Katušić Božidar, 23. Krnic Božidar, 24. Barković Dragutin, 25. Ivković Gjuro, 26. Maixner Ivan, 27. Stipan Franjo, 28. Goldstein Vilim, 29. Mladenović Kosta, 30. Breberin Eugen, 31. Bartulić Josip, 32. Joanović Mihajlo, 33. Szemerey Bartalan, 34. Matković Ivan, ml., 35. Scholler Vatroslav, 36. Müller Adolf, 37. Singer Lavoslav, 38. Blau Hinko, 39. Politzer Natanijel, 40. Fuchs Josip, 41. Gundrum Franjo, 42. Mance Dragan, 43. Altstädter Žiga, 44. Vrbanić Leo, 45. Nemičić Milan, 46. Vrabčević Vladimir, 47. Hovorka Oskar, 48. Gostiša Aurel, 49. Winkler Eugen, 50. Peičić Vilim, 51. Herman Izidor, 52. Gržetić Nikola, 53. Gutschy Franjo, 54. Kosirnik Ivan, 55. Weiss Oskar, 56. Valjavec Julijan, 57. Kallivoda Stjepan, 58. Eisenbacher Franjo, 59. Orešković Pavao, 60.***, 61.***, 62. Šlajmer Eduard, 63. Lažansky Aleksander, 64. Weiss Miroslav, 65.***, 66. Lušić-Matković Vinko, 67. Preindlsberger Josip, 68. Švrljuga Šime, 69. Gorjanović-Kramberger Dragutin, 70. Hochmayer Ubald, 71. Glück Lavoslav, 72. Antolković Josip, 73. Havliček Josip, 74. Wikerhauser Teodor, 75. Matković Ivan st., 76. Mašek Dragutin, 77. Rakovac Ladislav, 78. Reichwein Dragutin, 79. Huber Aleksander, 80. Konić Josip, 81. Lobmayer Antun, 82.***, 83. Kobler Gejza, 84. Thaller Ignjat, 85. Beil Gustav, 86. Wunderlich Koloman, 87. Rechnitzer Slavo, 88. Bošnjaković Srećko, 89. Schwarz Dragutin, 90. Müller Miroslav, 91. Altmann Dragan, 92. Švrljuga Ljudevit, 93. Figatner Milan, 94. Katičić Vladimir, 95. Griesz Žiga, 96. Dežman Milivoj, 97. Vinski Ivan Izidor, 98. Čačković Miroslav, 99. Malec Bogdan, 100. Hiršl Bogumil, 101. Koczynski Gjuro, 102. Martin Kazimir, 103. Taussig Vilim, 104. Lochert Josip.

Publikacije u povodu 25. obljetnice Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije
(građa Knjižnice Odsjeka za povijest medicinskih znanosti HAZU)

Čačković, Miroslav (ur.). Rad sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije prigodom proslave 25-godišnjice njegovog obstanka (20. i 21. listopada 1899.). Zagreb: Nakladom sbora liečnika (Tisak Dioničke tiskare), 1899.

Rakovac, Ladislav. Sbor liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije od g. 1874. do g. 1899. : spomen-knjiga. Zagreb: Nakladom sbora liečnika (Tisak Dioničke tiskare), 1899.

Internetski izvor (digitalizirana građa)

Proslava 25-godišnjice obstanka sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije u Zagrebu. Liečnički viestnik, god. 1899., br. 7, str. 242. Dostupno na portalu Liječnički vjesnik. Arhiva: do 1999.

https://library.foi.hr/dbook/cas.php?B=1&item=S01101&godina=1899&broj=00007&page=242

Na temelju navedene građe mogu se rekonstruirati sva događanja vezana za proslavu 25. obljetnice Zbora liječnika i prvi znanstveni kongres koji su tim povodom organizirali hrvatski liječnici u Zagrebu.

U Čačkovićevoj knjizi na popisu sudionika kongresa navedeno je 177 imena, a na skupnoj fotografiji prikazane su 104 osobe.

Uvodni tekst publikacije Rad sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije prigodom proslave 25-godišnjice njegovog obstanka (20. i 21. listopada 1899.).

Koncem godine 1898. započeli su u odboru pregovori glede proslave 25-godišnjice obstanka sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije u Zagrebu. U odboru, a i medju članovi sbora, postojale su dvie struje: jedna, da se obdržaje samo svečana skupština, a druga, da se uz ovu obdržavaju i znanstvene sjednice na način kongresa. Kako se odbor nije mogao odlučiti na nijednu alternativu, to je glavnoj skupštini dne 24. siečnja 1899. na prihvat predložio ovaj predlog:

„Odbor se ovlaštuje, da načini predradnje, kako bi se 25-godišnjica sborovog obstanka što svečanije proslavila. Za pokriće troškova proslave ubire se od članova pristojba od 2 for., a u slučaju, da će se obdržavati kongres, prema potrebi veća od učestnika.“

Ovaj je predlog glavna skupština jednoglasno prihvatila.

Odbor obratio se je na sve svoje glavije suradnike, te ih umolio, da mu jave, da li bi se htjeli obvezati, da će prigodom proslave obdržavati kakovo predavanje. Odziv je bio tako znatan, da je odbor mogao redovitoj mjesečnoj skupštini od 29. svibnja 1899. predložiti sledeći predlog:

„1. Sbor liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije slaveći svoju 25-godišnjicu želi pružiti članovom priliku, da dodju u što uži dodir, te obdržaje 20. listopada o. g. svečanu skupštinu, nadovezujući na istu predavanja iz raznih struka medicinske znanosti, demonstracije bolestnika, preparata, aparata i liekova, te diskusije.

  1. Kod tih predavanja mogu prisustvovati svi članovi, koji se prijave i gosti, koje odbor pozove.
  2. Svaki član, koji hoće prisustvovati svečanosti i predavanjem, imade se prijaviti odboru i platiti prinos od 5 for., koji imade dotičnik uplatiti, ako i ne prisustvuje svečanosti. Za ovaj prinos prima član sve svečanostne publikacije. Svi ostali članovi sbora, koji ne sprisustvuju svečanosti, plaćaju za pokriće troškova proslave 2 for.
  3. Cielom proslavom upravlja sborov odbor, koji se može prema potrebi i proširiti.“

Ovaj je predlog jednoglasno i bez debate prihvaćen i tako se je ostvarila ideja, koja nije bila nova u sboru, jer se je već višeputa javila pobuda, da i hrvatski liečnici na znanstvenom polju odlučno koraknu napried, te da pokažu svoje znanje i svoju snagu na poprištu kongresa.

Odbor pozvao je prema ovlasti danoj mu od skupštine u svoje kolo dra. A. Müllera, i odmah se živo prihvatio posla, tako da je već u srpnju mogao objelodaniti razpored i pravilnik proslave, te 37 najavljenih predavanja. Broj predavanja s vremenom još je znatno narasao, javljalo se je sve više dionika, te je već u početku sigurno bilo, da će proslava sjajno uspjeti.

Sastav spomenice povjerio je odbor predsjedniku dru. L. Rakovcu, te su svi članovi početkom listopada primili knjigu, koja krasno i vjerno crta sborov život i rad za prvih 25 godina njegovoga života.

Na svojoj sjednici od 11. listopada ustanovio je odbor konačni program proslave i razpored predavanja, govora i zdravica, a 16. listopada imenovao je perovodjami dre. D. Altmanna (za svečanu skupštinu), M. Dežmana (za I. znanstvenu sjednicu), B. Malca (za demonstracije), D. Mancea (za II. Znanstvenu sjednicu) i K. Tauszka (za III znanstvenu sjednicu). Na istoj sjednici povjereno je uredničtvo izvješća o proslavi dru. M. pl. Čačkoviću.

Uspjeh proslave pokazao je, da u članova sbora imade stališke uzajamnosti, odlučne volje za rad i ljubavi za njihovo družtvo, očitovao je, da odlučujući krugovi priznavaju djelovanje sbora, da prvi znanstveni zavodi poštuju njegov znanstveni rad i da u obćinstvu živi ljubav i zanimanje za liečnički stališ. Uspjeh proslave bit će sboru novom pobudom, da uztraje na svom putu, da snažno koraca napried na slavu hrvatskoga roda i doma, na korist medicinske znanosti i na čast liečničkoga stališa.

U knjizi se na str. 95-97 navodi: „D. Gorjanović-Kramberger (Zagreb) demonstrira diluvialne ostatke čovjeka i njegovih suvremenika iz Krapine“. Na kraju izlaganja Gorjanović izjavljuje da je otkrio ostatke diluvialnog čovjeka samo mjesec dana ranije. To je, dakle, bilo prvo javno predstavljanje otkrića krapinskog nendertalca. U raspravi su sudjelovali Fran Gundrum, Oskar Hovorka i Adolf Müller.

Čačković, Miroslav (ur.). Rad sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije prigodom proslave 25-godišnjice njegovog obstanka (20. i 21. listopada 1899.). Zagreb: Nakladom sbora liečnika (Tisak Dioničke tiskare), 1899. (Knjižnica OPMZ HAZU)

Prva stranica prikaza izlaganja Dragutina Gorjanovića Krambergera o otkriću krapinskog neandertalca

Rakovac, Ladislav. Sbor liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije od g. 1874. do g. 1899. : spomen-knjiga. Zagreb: Nakladom sbora liečnika (Tisak Dioničke tiskare), 1899. (Knjižnica OPMZ HAZU)

Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!