Žiga Ključec HMMF

Hinko Brodjovin: Portret Žige Ključeca, ulje na platnu, 1935., HMMF-341

Žiga Ključec

Žiga Ključec, ljekarnik (Zagreb, 6. XII. 1865. — Marija Bistrica, 25. XII. 1937.). Završivši peti razred gimnazije 1881. u Varaždinu, 1882–85. radio kao ljekarnički vježbenik u ljekarnika Milana Wache u Metliki. Tirocinalni ispit položio u Ljubljani, a dvogodišnju praksu prije studija obavio u Freistadtu. Farmaciju diplomirao 1888. u Zagrebu, gdje je nastavio raditi kao ljekarnički suradnik u ljekarni Stjepana Hržića do 1890, kad je dobio koncesiju za ljekarenje u Fužinama. Pod njegovim je vodstvom ljekarna Sveti Antun, osim u Gorskom kotaru, postala poznatom i u Sloveniji, posebno po pripravcima koje je sam izrađivao. Ondje je radio do 1907, kad je kupio gradsku ljekarnu K crnom orlu u Zagrebu. S Markova ju je trga preselio u Kamenitu ul. i vodio do 1916. Te godine prelazi u tvornicu Elsa-pripravaka, ljekarnika i poduzetnika E. V. Fellera u Donjoj Stubici, gdje sudjeluje u proizvodnji ljekarničkih specijaliteta. God. 1924. postaje suvlasnikom ljekarne Salvatoru u Osijeku, 1926. kupuje ljekarnu Dragutina Raymana u Mariji Bistrici koju vodi do kraja života.

Kao istaknut ljekarnik sudjelovao je u nastavi na Vježbeničkom tečaju farmaceutske škole u Zagrebu 1909–16. te bio ispitivač iz praktične farmacije na tzv. trećem strogom ispitu studenata na Mudroslovnom fakultetu 1910–15. Bio je predsjednik Hrvatsko-slavonskoga zemaljskoga ljekarničkoga zbora 1911–16.

Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!