This Day in History: 1909-09-30

Rođen Dimitrije Juzbašić, kirurg (Daruvar, 30. IX. 1909. – Saarbrücken, 25. X. 1974.). Gimnaziju je završio u Križevcima 1928., studij medicine u Beogradu 1934. Već za studija sudjeluje u eksperimentalnim istraživanjima u Histološkom i Farmakološkom institutu, gdje radi do 1936. Specijalizaciju iz kirurgije započinje u Beogradu, a nastavlja na kirurškim klinikama u Berlinu i Frankfurtu na Majni. Završivši je, postaje asistentom i pročelnikom odjela na frankfurtskoj Kirurškoj klinici, gdje se 1939. habilitirao za privatnoga docenta radom o osnovama kirurškoga liječenja varikoziteta jednjaka. Godine 1940. izabran je za sveučilišnoga docenta, a 1944–47. na Kirurškoj se klinici u Baselu bavi kliničkim i eksperimentalnim radom. Nakon osnutka Medicinskoga fakulteta u Skoplju, 1947. postaje ondje redovitim profesorom, osniva Kiruršku kliniku i organizira njezin rad. Na poziv zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta dolazi 1953. na Kiruršku kliniku Kliničkoga bolničkoga centra Rebro i vodi je do odlaska u Njemačku 1971. U tom razdoblju reorganizirao je stručni rad Klinike otvaranjem novih odjela, nakon usavršavanja u SAD 1966. uveo nove operativne metode, razvio eksperimentalni rad i stvorio uvjete za znanstveno istraživanje. Napose se bavio eksperimentalnom te torakalnom kirurgijom: kirurgijom varikoziteta jednjaka, medijastinalnih tumora i plućne tuberkuloze (uveo metodu kolapsne terapije pluća najlonskom mrežicom, tzv. mala pluća). Na području plastične kirurgije uveo je homotransplantaciju korijumskoga kožnoga režnja konzervirana u tzv. kutis-banci. Izvodio je kiruršku revaskularizaciju organa s oštećenom cirkulacijom i proučavao cirkulatorne smetnje u portalnom krvotoku. Bio je predsjednik Kirurške sekcije Zbora liječnika Hrvatske i Udruženja kirurga Jugoslavije te redoviti član Deutsche Akademie der Naturforscher – Leopoldine.

error: Sadržaj je zaštićen!