This Day in History: 1920-08-30

Rođena Duška Blažević, hrvatska liječnica, neuropsihijatar (Sarajevo, 30. VIII. 1920. — Zagreb, 17. XII. 1981.). Gimnaziju je pohađala u Sarajevu, studij medicine završila 1944. u Zagrebu, gdje je 1976. doktorirala tezom o specifičnosti završne faze psihoterapije. Već kao gimnazijalka opredijelila se za napredne ideje te je od samog početka okupacije bila aktivist NOP-a, a nakon završetka studija sudionik NOB-a u sanitetu Desetoga zagrebačkog korpusa. God. 1947.–51. specijalizirala je neuropsihijatriju u zagrebačkoj Neurološko-psihijatrijskoj klinici, gdje ostaje raditi kao asistentica u Psihoterapijskom odjelu od samog njegova osnutka (1953.). God. 1958. habilitirala se na zagrebačkomu Medicinskom fakultetu te 1962. bila izabrana za izvanrednog, a 1969. za redovitog profesora. God. 1969. osamostaljuje Psihoterapijski odjel i pretvara ga u Centar za mentalno zdravlje, razvivši ustanovu u kojoj se stručno primjenjuje psihološka terapija i prevencija mentalnih poremećaja, znanstvenim metodama istražuje i analizira psihoterapija, te koja djeluje kao učionica za medicinsku psihologiju, psihoterapijsku teoriju i psihoterapijske metode. Inaugurirala je zagrebačku psihoterapijsku školu kojoj je osnovno obilježje aktivna psihoterapija, a bavila se i organizacijom službe zaštite mentalnog zdravlja. Razradila je koncepciju preventivnog i kurativnog rada u zaštiti mentalnog zdravlja osobito se baveći neurozama i psihosomatskim reakcijama, zatim problematikom dinamičke psihijatrije i psihoterapijom, posebice skupnom, nastojeći prilagoditi teoriju suvremene psihološke znanosti našoj autohtonoj sredini te proučavajući odnos psihoterapije prema sociologiji. Surađivala je u udžbeniku Psihijatrija R. Lopašića, S. Betlheima i S. Dogana, priredila drugo izdanje Duševne higijene M. Bedenića te 1971. osnovala i do smrti vodila časopis Psihoterapija. Bila je predsjednica Psihoterapijske sekcije Zbora liječnika Hrvatske i Udruženja psihoterapeuta Jugoslavije, potpredsjednica Zbora liječnika Hrvatske i Saveza liječničkih društava Jugoslavije te stalna savjetnica Odjela za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije.

error: Sadržaj je zaštićen!