This Day in History: 1881-08-30

rođen Antun Vrgoč, hrvatski farmaceut (Gunja, 30. VIII. 1881. – Zagreb, 8. VIII. 1949.), doktor znanosti, profesor farmakognozije i prvi dekan (1924.–45.) na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je kemiju na Mudroslovnom fakultetu, te je osim kemije slušao botaniku, zoologiju, mineralogiju, filozofiju i farmakognoziju. Nakon diplome 1904. nastavio je studij farmakognozije i fiziološke botanike u Grazu te u Bernu gdje se u Institutu za farmakognoziju usavršavao iz farmakokemije i farmakobotanike. Godine 1907. postao je asistent u Zavodu za farmakognoziju u Zagrebu, a 1910. je doktorirao. U vrijeme kada je bio predstojnik Zavoda, farmakognoška zbirka droga dopunjena je izuzetno vrijednim i rijetkim primjercima prekomorskih droga i danas sadrži više od 3000 droga. Uz nastavni rad zaslužan je i za razvoj znanosti na području farmakobotanike, a bavio se i farmaceutskom kemijom te poviješću pripreme i primjene ljekovitoga bilja u liječenju bolesti. Bavio se i poviješću farmacije, posebice temama iz povijesti ljekarništva Hrvatske vojne krajine. Autor je prvoga modernog hrvatskog udžbenika farmakognozije Uputa u farmakognoziju (1931.) te Farmakografije Banovine Hrvatske te ujedno Bosne i Hercegovine (1940.). Kao povjesničar ljekarništva najčešće je obrađivao teme o djelovanju ljekarnika i ljekarničke službe. Sudjelovao je u izradbi I. izdanja Jugoslavenske farmakopeje.

error: Sadržaj je zaštićen!