This Day in History: 1915-06-30

Rođen Branko Femenić, hrvatski liječnik, otorinolaringolog (Zagreb, 30. lipnja 1915. — Zagreb, 16. svibnja 1982.). Klasičnu gimnaziju (1934.) i studij medicine (1941.) završio je u Zagrebu, gdje je 1973. doktorirao tezom Histološki studij membranoznog polukružnog kanala labirinta zamorčeta nakon kirurške traume. Specijalizirao je otorinolaringologiju u zagrebačkoj Klinici za uho, nos i grlo (1949.) te ondje radio do kraja života (voditelj dječjeg odjela 1970.–80. i medicinski savjetnik). Godine 1952. habilitirao se za privatnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta pri kojem je 1956. izabran za docenta, 1960. za izvanrednog profesora i 1968. za redovitog profesora. God. 1946.–48. i 1967. usavršava se u SAD-u te po povratku razvija endauralnu i labirintalnu kirurgiju. Proučavao je histologiju labirinta i temporalne kosti, bavio se fiziologijom osjetila sluha i ravnoteže, audiologijom, rinologijom, bronhologijom i ezofageologijom. Napose je proučavao papilome larinksa u dječjoj dobi te izradio vlastitu metodu primjene specifičnog antigena, davši nove poglede na fiziologiju respiratorne sluznice. Osnovao je katedru za otorinolaringologiju zagrebačkoga Stomatološkog fakulteta, a bio je i predsjednik Otorinolaringološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!