This Day in History: 2004-08-29

Umro Zlatko Supek, hrvatski liječnik, farmakolog (Tešanj, 1914. – Zagreb, 29. VIII. 2004.). Gimnaziju je polazio u Banja Luci i Zagrebu, gdje je i diplomirao na Medicinskom fakultetu 1939. godine, a 1941. postaje asistentom Zavoda za farmakologiju. Ratne okolnosti prekinule su njegov rad u Zavodu, ali se odmah 1945. vraća na Zavod i posvećuje intenzivnom eksperimentalnom znanstvenom radu. Nakon habilitacije 1954. godine izabran je za docenta, a 1960. za izvanrednog profesora farmakologije. Redovnim profesorom farmakologije postao je 1964., a istodobno je izabran i za predstojnika Zavoda i predsjednika Katedre za farmakologiju. Ove dužnosti obnašao je do umirovljenja 1984. godine. Bio je inicijator osnutka Biološkog odjela Instituta Ruđer Bošković i prvi voditelj Laboratorija za eksperimentalnu neuropatologiju radijacijskog oštećenja. Osobitu je pozornost posvećivao kvantitativnim aspektima u eksperimentalnoj medicini. Jedan je od prvih u našu eksperimentalnu medicinu uveo statističku obradu podataka. Dao je velik doprinos kao jedan od inicijatora i organizatora uvođenja nove struke – kliničke farmakologije, danas specijalizacije, te postdiplomskog studija iz pretkliničke i kliničke farmakologije. Ime Zlatka Supeka čvrsto je vezano uz pojam Zagrebačka škola interdisciplinarnog proučavanja serotonina te njegov strogo kritičan kvantitativan pristup istraživanjima. Bio je član brojnih znanstvenih i stručnih društava u zemlji i inozemstvu, a za svoj rad često je nagrađivan i odlikovan.

error: Sadržaj je zaštićen!