This Day in History: 1380-04-29

Spomendan sv. Katarine Sienske (25. 3. 1347. – 29. 4. 1380.), svetice zaštitnice bolničara i medicinskih sestara.

Sveta Katarina Sienska, uz svetu Tereziju Avilsku prva žena proglašena naučiteljicom Crkve, od mnogih je smatrana mističarkom i sveticom kod koje je izvanredno naglašena ljubav prema Kristu i Crkvi. Činila je to u vrlo teškom razdoblju crkvene povijesti, u XIV. stoljeću, kad su pape stolovali u Avignonu te bili pod utjecajem francuskih kraljeva, što je urodilo mnogim neželjenim posljedicama. Doživjela je i zapadni raskol, kada je Crkva imala dvojicu papa. Borila se za politiku pomirenja među gradovima, pokrajinama i državama te za obnovu u Crkvi. Najveći odjek u Sieni doživjela je sv. Katarina svojom pomoću pučanstvu tijekom teške epidemije kuge 1374., kada je i sama dvorila bolesnike. Mnogima je svojom molitvom vratila natrag željeno zdravlje, a njezin je hrabri primjer potaknuo i druge da pomažu bolesnicima. Ona je svima ulijevala pouzdanje.

Svetoj Katarini Sienskoj ljudi se obraćaju za pomoć u glavobolji, osobito migrenoznog tipa.

error: Sadržaj je zaštićen!