This Day in History: 1925-01-29

Rođena Neda Köhler-Kubelka, hrvatska mikrobiologinja i alergologinja (Zagreb, 29. I. 1925. — Zagreb, 28. VI. 2000.). Gimnaziju polazila u Zagrebu, gdje je na Medicinskom fakultetu diplomirala 1950. i doktorirala 1964. tezom Ispitivanje alergena peludi različitim imunološkim metodama i analiza vrijednosti tih metoda za standardizaciju alergena. Od 1956. djelovala je u Serovakcinalnom zavodu u Zagrebu (od 1961. Imunološki zavod) kao voditeljica Odjela za bakterijske vakcine i alergene i od 1979. znanstvena savjetnica. Umirovljena je 1985. Baveći se imunološkim ispitivanjem i izolacijom alergena, napose polenskih, prva je primijenila klasični način njihove ekstrakcije, pokrenula pripravu širokoga spektra alergena za kožne testove te se zauzimala za standardizaciju pripravaka. Laboratorijski i terenski ispitivala je cjepiva i razvila prvu proizvodnju cjepiva protiv hripavca u nas. Njezin otac, pedijatar Ivan Köhler (1895.–1975.), 1923. supokretač i do umirovljenja 1959. predstojnik Gradskoga školskoga ambulatorija (poslije Dispanzer za školsku djecu i omladinu) u Zagrebu, pisao je o aktivnoj imunizaciji protiv difterije, školskoj higijeni te zdravstvenom stanju školske djece u Zagrebu (Liječnički vjesnik, 1928., 1932., 1950.).

error: Sadržaj je zaštićen!