This Day in History: 1900-12-28

Rođen Silvije Novak, hrvatski internist (Zagreb, 28. XII. 1900. – Rijeka, 25. I. 1988.). Završivši studij medicine (1925.) te specijalizaciju iz interne medicine (1932.) u Zagrebu, djelovao je u zagrebačkoj Zakladnoj bolnici na Sv. Duhu. Organizirao je i vodio interni odjel novoosnovane Banovinske bolnice u Sušaku (1935.–42.), bio je predstojnik internog odjela zagrebačke Zakladne bolnice na Rebru (1943.–46.), a potom voditelj hematološkog odjela Klinike za unutarnje bolesti u Zagrebu te izvanredni profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Vratio se u sušačku bolnicu 1952. i do 1971. vodio njezin interni odjel (poslije Internu kliniku). Bio je jedan od osnivača riječkoga Medicinskog fakulteta (1955.), njegov prvi redoviti profesor i prvi dekan. Posebno se bavio hematologijom te objavio prvu hematološku monografiju na hrvatskom jeziku (1935.). Istaknuo se i kao klinički učitelj. Bio je predsjednik Udruženja internista Jugoslavije.

error: Sadržaj je zaštićen!