This Day in History: 1922-08-28

Rođen Nenad Grčević, hrvatski neuropatolog, profesor Medicinskoga fakulteta i redoviti član HAZU (Zagreb, 28. VIII. 1922. – Zagreb, 29. II. 2004.). Specijalizirao je patološku anatomiju i neuropatologiju, pa je 1952. pri zagrebačkoj Neuropsihijatrijskoj klinici utemeljio Laboratorij (poslije Zavod) za neuropatologiju, vodio ga do 1989. i pretvorio u ustanovu međunarodnog ugleda. Izradio je vlastitu metodu velikih hemisferskih histoloških rezova kroz cijeli mozak, predložio novu klasifikaciju tumora mozga, definirao nekoliko entiteta iz područja neuropatologije. Bavio se i neurotoksikologijom, istraživao djelovanje droga na živčani sustav, proučavao patologiju demencije. Posebice se bavio patologijom akutne cerebralne traume te uveo u literaturu pojam unutarnje moždane traume, istraživši sudjelovanje limbičkog sustava u traumatskim oštećenjima mozga i objasnio patogenetske mehanizme poslijetraumatskog hidrocefalusa. U medicinsku literaturu uveo pojam unutarnje traume mozga. Autor je originalne doktrine o vizualizaciji patoloških promjena živoga tkiva (neuroimaging). Jedan je od prvih naših skladatelja zabavne glazbe. Glazbom se počeo baviti vrlo rano; usporedno s osnovnim školovanjem učio glasovir i teoretske predmete u privatnoj glazbenoj školi »Lisinski«. Poslije se usmjeruje na zabavnu glazbu i jazz pa uči trubu i svira u manjim amaterskim orkestrima. Godine 1938. postaje članom plesnoga i jazz orkestra »The Devils«, koji vodi 1939.–41. Skladao je veći broj popularnih skladba koje su za rata i u poratno doba ušle u red najizvođenijih šlagera. Posvetivši se medicinskim znanostima, potkraj 1960-ih potpuno se povlači iz javnoga glazbenog života.

error: Sadržaj je zaštićen!