This Day in History: 1884-06-28

Umro Aleksa Vancaš, hrvatski liječnik i kulturni djelatnik (Veleševec, 29. lipnja 1808. – Kostel kraj Jastrebarskoga, 28. lipnja 1884.). God. 1836.–51. djelovao je kao županijski fizik u Zagrebu, a potom do 1860. kao vrhovni zemaljski liječnik (protomedik). Godine 1850. izradio je osnovu za uređenje zdravstva u Hrvatskoj, naprednu za to doba, ali je njezinu provedbu osujetio Bachov apsolutizam. Napose se bavio okulistikom, a također i veterinarstvom. Zaslužan je za uređenje bolnica u Požegi i Zagrebu te za novi zagrebački vodovod (1878.). Bio je pristaša ilirskoga pokreta, predsjednik Narodnoga doma u Zagrebu, Prve hrvatske štedionice i Osiguravajućega društva Croatia.

error: Sadržaj je zaštićen!