This Day in History: 1908-01-28

Rođen Edvin Ferber, specijalist higijene prehrane (Vinkovci, 28. I. 1908. — Zagreb, 24. X. 1988.). U Zagrebu je završio gimnaziju 1926. i studij medicine 1931. Od 1932. do 1944. radio je kao liječnik opće prakse u Svetom Ivanu Zelini. Godine 1946.–48. sanitarni je inspektor pri Ministarstvu narodnog zdravlja NRH. Od 1948. do umirovljenja 1975. radio je u zagrebačkome Centralnom higijenskom zavodu (poslije Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja Hrvatske), gdje nakon završene specijalizacije higijene prehrane 1950. osniva i vodi Odjel za higijenu prehrane, opremivši ga suvremenom aparaturom uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije. Usavršavao se u Švicarskoj, Švedskoj, Norveškoj i Danskoj. Radom o javnozdravstvenom značenju rahitisa habilitirao se 1959. za docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, na kojem je 1966. izabran za honorarnog izvanrednog profesora. Kao savjetnik FAO-a djelovao je 1964. u Sudanu i 1966. u Maroku. Bavio se organizacijom sanitarne inspekcije, ispitivao odnos prehrane i zdravstvenog stanja stanovništva, s posebnim osvrtom na gušavost kao bolest deficitarne prehrane, proučavao gospodarske aspekte prehrane i planiranje prehrane na temelju fizioloških potreba stanovništva, obrađivao problem bolničke prehrane. Napisao je skripta iz higijene prehrane (Zagreb, 1961.). Osnivač je Hrvatskoga antropološkog društva.

error: Sadržaj je zaštićen!