This Day in History: 1920-11-27

Rođen Ratko Buzina, hrvatski liječnik (Samobor, 27. XI. 1920. – Zagreb, 16. IV. 2011.). Studij medicine završio je 1944. u Zagrebu; specijalizirao higijenu i preventivnu medicinu. Od 1950. do umirovljenja 1985. radio u Zagrebu u Centralnome higijenskom zavodu (poslije Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske) kao voditelj Odjela za higijenu prehrane; izvanredni profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. God. 1959–62. djelovao je kao savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za prehranu u zemljama jugoistočne Azije. Proučavao je pojavljivanje različitih bolesti u pučanstvu s nutritivno-epidemiološkoga gledišta, posebice utjecaj prehrane na koronarnu bolest, krvni tlak i serumske lipide.

error: Sadržaj je zaštićen!