This Day in History: 1993-10-27

Umro Roman Jelić, hrvatski rendgenolog i kulturni povjesničar (Mali Iž, 1. V. 1905. — Zadar, 27. X. 1993.). Maturirao je u šibenskoj Klasičnoj gimnaziji 1925., a medicinu studirao u Zagrebu, Beču i Beogradu, gdje je i diplomirao 1931. Godine 1933.–34. radio kao općinski liječnik u Stankovcima i od 1934. do 1941. u Novigradu kraj Zadra. Rendgenologiju je specijalizirao 1941.–1944. u Zagrebu u Državnoj bolnici na Svetom Duhu i Zakladnoj bolnici. Vodio je rendgenski odjel Opće bolnice u Tuzli 1945.–46., a od 1946. do umirovljenja 1976. Odjel za radiologiju Opće bolnice u Zadru; 1959. je obnašao i dužnost ravnatelja te bolnice. Odjel je opremio uređajima za scintigrafiju i površinsku rendgensku terapiju, uveo nove vrste pretraga i odgojio mnoge mlade stručnjake. Osim o temama iz rendgenologije, pisao je o zadarskim liječnicima i njihovim udrugama, zdravstvenim i humanitarnim ustanovama, o epidemijama na zadarskom području te o zdravstvenim djelatnicima Dalmacije u prošlosti. Među pokretačima je časopisa Medica Jadertina, inicijator osnivanja podružnice Zbora liječnika Hrvatske u Zadru 1947. i njezin predsjednik 1956.–57. Zaslužan je za osnivanje Odbora Lige za borbu protiv raka (1970.) i Onkološkoga dispanzera u Zadru. Jedan je od osnivača i dugogodišnji predsjednik Planinarskoga društva »Paklenica« i predsjednik društva »Liburnia«. Dobio je godišnju Nagradu grada Zadra 1965. i Nagradu grada Zadra za životno djelo 1992. godine.

error: Sadržaj je zaštićen!