This Day in History: 1992-07-27

Umro Veljko Mandić, hrvatski liječnik, ortoped (Dubrovnik, 8. studenoga 1917. – Zagreb, 27. srpnja 1992.). Završivši u Zagrebu studij medicine (1941.) i specijalizaciju iz ortopedije (1954.), djelovao je do 1961. u zagrebačkoj Klinici za ortopediju. Bio je inicijator osnivanja te predstojnik Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala (1961.–1966.), a od 1966. do umirovljenja 1987. predstojnik Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Godine 1971. završio je specijalizaciju iz fizikalne medicine; bio je redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Bavio se problematikom medicinske rehabilitacije, osobito na području ortopedske protetike, balneoklimatologijom, napose balneološkom analizom i medicinskim značenjem peloida na hrvatskoj obali Jadrana, te izradio niz ekspertiza sastava i svojstava termomineralnih voda u Hrvatskoj.

error: Sadržaj je zaštićen!