This Day in History: 1743-04-27

rođen Ivan Krstitelj Lalangue (Matton, Belgija, 27. IV. 1743. – Varaždin, 20. V. 1799.), hrvatski liječnik. Studij medicine završio je 1770. u Beču. Na poticaj reformatora austrijskoga zdravstva G. van Swietena došao je u Hrvatsku kako bi preustrojio zdravstvenu službu pa je 1772. imenovan županijskim fizikom u Varaždinu. Zauzimao se na području higijene i preventivne medicine, nastojao je na poboljšanju gospodarskih i socijalnih prilika hrvatskog pučanstva, poduzeo je sustavnu izobrazbu primalja. Bio je najznačajniji predstavnik prosvjetiteljstva na zdravstvenom polju, začetnik stručne medicinske književnosti na hrvatskom jeziku, autor prvih zdravstveno-prosvjetnih knjiga za puk: Vračtva ladanjska (1776.) i Kratek navuk od meštrije pupkorezne (1777.).

error: Sadržaj je zaštićen!