This Day in History: 1908-01-27

Rođen Ivo Drinković, hrvatski ftizeolog (Šibenik, 27. I. 1908. — Zagreb, 6. II. 1990.). Sin Mate, političara i publicista. Gimnaziju je završio u Zagrebu 1927., gdje iste godine započinje studij medicine, a nastavlja ga i diplomira na Medicinskom fakultetu u Beču 1934. Po povratku u Zagreb volontira u Zakladnoj bolnici do 1937., kada postaje liječnik pripravnik plućnog odjela, a 1940. specijalist ftizeolog. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata premješten je u Plućnu bolnicu na Iriškom vijencu, 1942. mobiliziran u Hrvatsko domobranstvo, a od ožujka 1945. do siječnja 1946. u JNA. Nakon demobilizacije vraća se na rad u zagrebačku Zakladnu bolnicu »Rebro«, a potom je iste godine izabran za asistenta Interne klinike Medicinskog fakulteta. Zajedno s plućnim odjelom Interne klinike premješten je 1947. u Bolnicu željezničara za tuberkulozu i plućne bolesti »Jordanovac« u Zagrebu. Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije boravi 1948. u antituberkuloznim ustanovama u Leydenu i Davosu te u ftizeološkoj klinici Cochin u Parizu. Po povratku osniva u Bolnici »Jordanovac« prvu bronhološku ambulantu, u kojoj je odgojio i usavršio velik broj pulmologa. Godine 1959. postaje docent, 1965. izvanredni profesor pneumoftizeologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a od 1972. do umirovljenja 1978. i ravnatelj Kliničke bolnice za plućne bolesti »Jordanovac«. Klasičnu ftizeologiju postupno je proširio spoznajama o brojnim drugim bolestima respiratornih organa u suvremenu pulmologiju. Godine 1980. organizira i vodi prvi poslijediplomski studij pulmologije i ftizeologije. Isticao se organizacijskim, pedagoškim i stručnim radom, posebno u području bronholoških istraživanja tuberkuloze i tumora bronha.

error: Sadržaj je zaštićen!