This Day in History: 1939-02-26

Rođen Vladimir Dugački, hrvatski oftalmolog, povjesničar medicine i leksikograf (Zagreb, 26. II. 1939. – Zagreb, 11. III. 2014.). Maturirao je 1957. u Klasičnoj gimnaziji te 1964. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija do 1972. radio je kao liječnik zagrebačke Stanice za hitnu pomoć te 1966.-69. kao asistent Instituta za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti JAZU. God. 1969.-71. bio je pomoćni asistent pri Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Specijalizirao je 1972.-75. oftalmologiju u Klinici za očne bolesti Kliničkoga bolničkoga centra u Zagrebu, u kojoj je radio od 1972. do umirovljenja 2004., te bio suvoditelj Ambulante za očne dječje bolesti. Primarijusom je postao 1985. Na Klinici je dao inicijativu za osnivanje muzejske zbirke za povijest oftalmologije. Bio je višegodišnji tajnik, a od 2000. predsjednik Hrvatskoga društva za povijest medicine Hrvatskoga liječničkoga zbora, član Odbora za medicinsku leksikografiju HAZU, Odbora za njegovanje tradicije Medicinskoga fakulteta, Družbe »Braća hrvatskoga zmaja«, začasni član Hrvatskoga liječničkoga zbora »Ladislav Rakovac« i nositelj njegova odličja, predsjednik Hrvatskoga društva za medicinsko nazivlje i predsjednik Suda časti Podružnice Zagreb Hrvatskoga liječničkoga zbora. Znatno je pridonio istraživanjima u povijesti medicine, poglavito u povijesti oftalmologije te iz područja medicinske enciklopedistike i leksikografije.

error: Sadržaj je zaštićen!