This Day in History: 2013-07-25

Umro Vladimir Bezjak, hrvatski liječnik, mikrobiolog (Zagreb, 8. listopada 1922. – Toronto, 25. srpnja 2013.). Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je 1947. završio i studij na Medicinskom fakultetu. Iste godine postaje asistent Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1956. izabran je za docenta novoosnovanoga Medicinskog fakulteta u Rijeci te 1956.–1958. uređuje i organizira Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju. Godine 1961. izabran je za izvanrednog, a 1965. za redovitog profesora riječkoga Medicinskog fakulteta; na tom je fakultetu bio dekan 1970.–1972. Doktorirao je 1977. disertacijom Utjecaj magnetskih polja na rast Candida albicans. Bio je na studijskim boravcima u Nizozemskoj, Italiji, SAD, Švicarskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Velikoj Britaniji i Švedskoj. Godine 1962./1963. bio je nastavnik West Indies Univerziteta na Jamajci, 1968./1969. Makerere Univerziteta u Ugandi, a 1977.–1979. je profesor – osnivač Medicinskog fakulteta u Kuvajtu, gdje je osnovao i organizirao Zavod za mikrobiologiju. Osobito je proučavao bacil difterije, uzročnike zoonoza, posebice tularemije, uzročnike sistemnih mikoza. Jedan je od osnivača mikrobiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske te osnivač podružnice Jadranskog društva mikrobiologa Hrvatske. Aktivno se bavio glazbom: u Zagrebu je svirao violinu u kvartetu, gudačkom orkestru liječnika i Društvenom orkestru Hrvatskoga glazbenog zavoda (1952.–1958.) te u Simfonijskom orkestru u Rijeci (1959./1960.) i u Kampala Chamber Orchestra u Ugandi (1968./1969.). Po dolasku u Kanadu postao je članom AMCA-e Toronto (udruge studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta) te se aktivno uključio u rad udruge. Od 1995. do 1997. bio je predsjednik AMCA-e te je svojim nenametljivim djelovanjem okupio velik broj članova i nastavio s radom na daljnjoj afirmacije Hrvatske, koja je tek bila izašla iz Domovinskog rata, te s promocijom hrvatske kulture i jezika u Torontu i južnom Ontariju.

error: Sadržaj je zaštićen!