This Day in History: 1915-09-24

Rođen Ljubomir (Miro) Kraljević, hrvatski liječnik, kirurg (Pakrac, 24. IX. 1915. — Split, 5. II. 2008.). Klasičnu gimnaziju završio je 1934. u Splitu, a studij medicine 1940. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1974. na beogradskoj Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) tezom o balistici strijelnih rana. God. 1941.–43. specijalizirao kirurgiju u Splitu, a nakon pada Italije priključio se partizanima kao liječnik 20. udarne divizije. Po završetku rata bio je zamjenik načelnika saniteta 4. armije za medicinsku evakuaciju u Ljubljani, ondje nastavio specijalizaciju iz kirurgije, a specijalistički ispit položio 1952. na VMA, gdje je radio na plućnom odjelu i 1952.–58. bio načelnik Odsjeka za eksperimentalnu kirurgiju. Od 1958. glavni kirurg JRM i načelnik Kirurškoga odjela Vojno-mornaričke bolnice u Splitu, koji je proširio subspecijalističkim odsjecima (traumatologija, ortopedija, torakalna kirurgija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, urologija). Na VMA od 1960. docent, od 1966. izvanredni i od 1976. redoviti profesor. Te godine, nakon habilitacije, postao i naslovni redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Nakon umirovljenja 1980. u činu sanitetskoga pukovnika bio znanstveni savjetnik Kliničkoga centra za onkologiju i radioterapiju u Splitu. Godine 2001. Sveučilište u Splitu dodijelilo mu je počasni naslov professor emeritus. Usavršavao se u SAD-u i Velikoj Britaniji. Napose se bavio eksperimentalnom kirurgijom te stečenim iskustvima pridonio primjeni novih kirurških metoda u kliničkoj medicini. Bavio se i balistikom ranjavanja, traumatizmom i politraumatizmom, organizacijom hitne pomoći i kirurške reanimacijske djelatnosti u mirnodopskim i izvanrednim prilikama te kirurškom onkologijom. Bio je predsjednik splitske podružnice Zbora liječnika Hrvatske i 1983–91. Lige za borbu protiv raka u Splitu. Dobitnik nagrada grada Splita, godišnje 1966. i za životno djelo 1977. godine. U mladosti se bavio sportom te je na Europskom prvenstvu u Beogradu 1932. kao kormilar osmerca splitskoga Veslačkoga kluba »Gusar« osvojio zlatnu medalju.

error: Sadržaj je zaštićen!