This Day in History: 2005-02-24

Umro Dušan Jakac, hrvatski dermatovenerolog (Veli Mlun kraj Buzeta, 3. VI. 1906. – Zagreb, 24. II. 2005.). Klasičnu gimnaziju polazio u Pazinu, Karlovcu i Zagrebu, gdje je maturirao 1927. Studij medicine započeo 1928. u Padovi, koji napušta nakon dvije godine iz političkih razloga i 1930. nastavlja na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, potom u Zagrebu, diplomiravši 1934. Od 1935. pomoćni je liječnik u dermatovenerološkim ambulantama u Okružnom uredu za osiguranje radnika, a istodobno volontira u Dermatovenerološkoj klinici Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, u kojoj je, nakon položenoga specijalističkoga ispita 1939, imenovan 1943. asistentom. God. 1946. postavljen je za šefa Dermatološkoga odjela Opće bolnice »Braća dr. Sobol« u Rijeci. Habilitirao se 1956. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, 1961. postao izvanrednim te 1965. redovitim profesorom dermatovenerologije. God. 1957. postavljen je za predstojnika Dermatološke klinike i katedre za kožne i spolne bolesti Medicinskoga fakulteta u Rijeci. Usavršavao se 1957.–58. u Dermatološkoj klinici u Dortmundu. Umirovljen je 1977. Glavna su područja njegova znanstvenoga i stručnoga zanimanja profesionalne i alergijske dermatoze, fotodermatoze, rak kože i palmoplantarne keratoze. Istraživao je i nuspojave nakon uporabe lijekova, ulogu vitamina u dermatologiji, a pisao je i o Stevens-Johnsonovu sindromu, o iskustvima u liječenju gonoreje i sifilisa, o eruptivnoj formi esencijalne hiperlipemijske ksantomatoze, o tuberkulidima, o ulozi talasoterapije u liječenju kožnih bolesti te o pemfigusu i Duhringovoj bolesti.

error: Sadržaj je zaštićen!