This Day in History: 1995-11-23

Umro Milan (Emilijan) Kubović, hrvatski onkolog i radioterapeut (Kotor-Varoš, 14. IV. 1920. — Zagreb, 23. XI. 1995.). U Zagrebu je 1938. završio gimnaziju, 1944. diplomirao na Šumarskom, a 1950. i na Medicinskom fakultetu, na kojem je 1961. doktorirao tezom Usporedba zračenja abdomena preko rešetke sa zračenjem preko nepokrivenog polja. Od 1952. djelovao je u Zavodu za radiologiju (poslije Zavod za kliničku onkologiju i radioterapiju) KBC Rebro u Zagrebu. Specijalizaciju iz radioterapije završio je 1955. Godine 1966. habilitirao se za naslovnoga docenta, 1972. izabran za sveučilišnoga docenta, 1975. za izvanrednoga i 1980. za redovitoga profesora. Od 1978. do umirovljenja 1985. bio je predstojnik Zavoda za kliničku onkologiju i radioterapiju. Usavršavao se 1959–60. i 1970. u SAD, 1967. u Poljskoj te 1977. u SSSR-u. Bavio se kemoterapijom i radioterapijom malignih tumora uvodeći i razvijajući suvremene metode liječenja, posebno hipoksičnih malignih tumora, koštanih metastaza karcinoma dojke, hondrosarkoma te bronhopulmonalnoga karcinoma.
Autor je i suautor skripata Rendgenoterapija i Kemoterapija (Zagreb, 1972.). Napisao je popularnu knjižicu Rak? (Split, 1956.) te kraća prozna djela s medicinskom tematikom.

error: Sadržaj je zaštićen!