This Day in History: 1915-11-23

Rođen Matija Kožić, hrvatski neurokirurg (Šeovci kraj Požege, 23. XI. 1915. — Zagreb, 6. VIII. 1981.). Gimnaziju završio 1935. u Slavonskoj Požegi, studij medicine 1941. u Zagrebu. Radio je na kirurškom odjelu Domobranske bolnice u Zagrebu 1941.–44., potom bio šef kirurške ekipe 10. korpusa. Nakon rata bio je sekundarni liječnik Zakladne bolnice Rebro u Zagrebu do 1946., kad je izabran za asistenta na Kirurškoj klinici. Specijalizaciju iz kirurgije završio je 1949., potom se kao stipendist SZO-a usavršivao iz neurokirurgije 1949.–50. na neurokirurškim klinikama u Bostonu i Chicagu te u Londonu, Stockholmu, Kopenhagenu, Parizu i Lausanni. Nakon povratka u Zagreb, kao naš prvi školovani neurokirurg, imenovan je 1952. voditeljem Neurokirurškoga odjela Kirurške klinike, gdje je postao i učiteljem prvim specijalizantima iz neurokirurgije u Hrvatskoj. Odjel je 1972. pretvorio u samostalnu Kliniku za neurokirurgiju, prvu takvu ustanovu u ovom dijelu Europe, i vodio ju do umirovljenja 1978. Za naslovnoga se docenta habilitirao 1955., za sveučilišnoga docenta izabran 1959., od 1966. bio izvanredni i od 1968. redoviti profesor na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Zaslužan je za uvođenje suvremenih dijagnostičkih metoda te operativnih tehnika i zahvata. S radiologom V. Gvozdanovićem razvio je stereotaksijsku kirurgiju mozga. Pisao je o encefalografiji, kirurškom liječenju hidrocefalusa, ozljedama kralježnične moždine, prolapsu cervikalnoga intervertebralnoga diska, operativnom liječenju epilepsije i tumorima mozga. Bio je prvi predsjednik (od 1973.) Sekcije za neurokirurgiju i neurotraumatologiju Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!