This Day in History: 1920-09-23

Rođen Svebor Čerlek, hrvatski liječnik, gastroenterolog (Zagreb, 23. IX. 1920. – Zagreb, 2001.). U Zagrebu je završio gimnaziju (1939.) i studij medicine (1944.). Od 1945. mobiliziran u JNA te je isprva upravitelj Bolnice za ratne zarobljenike u Osijeku, zatim liječnik Bolnice za respiratornu kirurgiju u Zagrebu. Godine 1947. izabran je za asistenta Interne klinike zagrebačkoga Medicinskog fakulteta. Završivši specijalizaciju iz interne medicine (1952.), radi na Gastroenterološkom odjelu te klinike. Od 1958. voditelj je Gastroenterološkog odsjeka Internog odjela Opće bolnice »Dr. Ozren Novosel« (danas KB Merkur) u Zagrebu. Doktorat znanosti postigao je 1959. disertacijom Utjecaj upale na prijelaz steatoze u cirozu jetre. God. 1962. izabran je za sveučilišnog docenta, 1967. za izvanrednog, a 1974. za redovitog profesora Medicinskog fakulteta. Od 1982. do umirovljenja 1986. bio je predstojnik Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice »Dr. Ozren Novosel« i predstojnik Katedre za internu medicinu te dugogodišnji nastavnik u srednjoj i višoj školi za medicinske sestre u Zagrebu. Obnašao je dužnost predsjednika Internističke i Gastroenterološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Iz područja gastroenterologije napose se bavio hepatologijom.

error: Sadržaj je zaštićen!