This Day in History: 1980-05-23

Umro Branko Bezjak, hrvatski infektolog (Zagreb, 19. 6. 1924. – Zagreb, 23. 5. 1980.). Gimnaziju je pohađao u Zagrebu gdje je 1948. završio studij na Medicinskom fakultetu. Od 1949. radio je u Bolnici za zarazne bolesti u Zagrebu (poslije Klinika za infektivne bolesti »Dr Fran Mihaljević«), gdje je 1953. završio specijalizaciju iz infektologije. Godine 1958. habilitirao se na zagrebačkomu Medicinskom fakultetu, na kojem je od 1963. izvanredni, a od 1972. redoviti profesor. Uz to je predavao infektologiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. God. 1961. izabran je za šefa odjela Klinike, a 1979. za predstojnika Klinike. Doktorat znanosti postigao je 1977. disertacijom o strongiloidijazi.  Osobito se bavio proučavanjem parazitarnih bolesti, navlastito helmintijaza. Istraživao je tularemiju, psitakozu i ostale zoonoze. Posebnu je pažnju posvetio virusnim oboljenjima respiratornih puteva, kao i infekcijama gastrointestinalnog trakta. Bio je predsjednik Infektološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem i Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima.

error: Sadržaj je zaštićen!