This Day in History: 1891-03-23

rođen Vladimir Ćepulić, hrvatski liječnik (Novi Vinodolski, 23. III. 1891. – Zagreb, 23. III. 1964.). Medicinu je studirao u Innsbrucku, Berlinu i Beču (1915.). Nakon specijalizacije iz ftizeologije u Leysinu i Hamburgu, 1920. organizirao je i vodio Odjel za tuberkulozu u zagrebačkoj Zakladnoj bolnici, a 1921. osnovao u Zagrebu prvi antituberkulozni dispanzer u kontinentalnoj Hrvatskoj. Godine 1934. spojio je te dvije ustanove u Institut za tuberkulozu, koji je vodio do kraja Drugoga svjetskog rata. Do 1945. bio je redoviti profesor ftizeologije na zagrebačkome Medicinskom fakultetu. Nakon rata u Zagrebu je bio ravnatelj središnjega Antituberkuloznoga dispanzera, ravnatelj Bolnice za tuberkulozu (1950. – 1958.), potom voditelj odjela za borbu protiv tuberkuloze pri gradskom Higijenskom zavodu. Istraživao je biološke značajke uzročnika tuberkuloze te odnos između zaraze i bolesti. Stvorivši široku mrežu antituberkuloznih dispanzera i razvijajući njihovo dijagnostičko, terapijsko i profilaktičko djelovanje, utemeljio je modernu protutuberkuloznu službu u Hrvatskoj. Posebno je proučavao socijalne činitelje u epidemiologiji tuberkuloze, promicao je popularizaciju antituberkulozne zaštite, radi čega je 1928. osnovao Društvo za suzbijanje tuberkuloze. Godine 1921. osnovao je i do 1925. vodio Školu za sestre pomoćnice u Zagrebu, prvu školu za izobrazbu medicinskih sestara u nas. Bio je predsjednik Hrvatskoga liječničkoga zbora (1935. – 1945.), pri kojem je osnovao Hrvatsku akademiju za usavršavanje liječnika i Muzej za povijest zdravstva. U Odsjeku za povijest medicinskih znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sačuvana je korespondencija Ćepulić – Sielski za razdoblje 1942. – 1943., koja razotkriva okolnosti,  način i svrhu prikupljanja predmeta za Muzej, među kojima su bili i oni koji danas čine fond Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije.  Nakon dvije godine prikupljačkih aktivnosti u dosta teškim ratnim okolnostima i intenzivnih priprema Zborov Muzej za povijest zdravstva otvoren je 29. siječnja 1944. i predstavljen  javnosti. Vladimir Ćepulić održao je i predavanje, popraćeno fotografijama izloženih predmeta, a potom i objavljeno na stranicama Liječničkog vjesnika. Time je trajno zabilježena uspomena o njegovom postojanju, postavu i pojedinim predmetima.

error: Sadržaj je zaštićen!