This Day in History: 2000-02-23

Umro Ante Hrabar, hrvatski liječnik, epidemiolog (Trogir, 11. VII. 1925. — Zagreb, 23. II. 2000.). Klasičnu gimnaziju završio 1943. u Splitu, diplomirao 1952. i  doktorirao 1967. tezom Prilog epidemiologiji Q-groznice u Hrvatskoj na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. God. 1953–60. bio je liječnik opće medicine i voditelj općinske zdravstvene službe u Zdravstvenoj stanici u Drnišu, gdje je otvaranjem savjetovališta za dojenčad, dječjeg i antituberkuloznog dispanzera, higijensko-epidemiološkog odjela i tri područne stanice omogućio prerastanje Zdravstvene stanice u Dom zdravlja. Specijalizirao se 1960.–62. i počeo raditi u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja (danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo). God. 1963. postavljen je za voditelja epidemiološkog odjela, 1973. postaje voditeljem Sektora za epidemiologiju i mikrobiologiju, a od 1974. do umirovljenja 1991. ravnatelj je Zavoda. Nastavnu aktivnost na Medicinskom fakultetu u Zagrebu započeo je 1963. predajući honorarno na poslijediplomskom studiju iz javnog zdravstva, od 1968. nosilac je kolegija iz specijalne epidemiologije, 1972. se habilitirao, izvanrednim profesorom postao je 1977., a redovitim 1980. Važan je njegov prinos profiliranju epidemiologije kao praktične medicinske struke te rad na uspostavljanju, organizaciji i širenju higijensko-epidemiološke službe u Hrvatskoj. Svojim je radom veoma pridonio unapređenju imunizacije stanovništva protiv poliomijelitisa, morbila i influence te proučavanju prirodnih žarišta i tijeka pojedinih bolesti, posebice Q-groznice, tularemije i endemske nefropatije. Bavio se i crijevnim zaraznim bolestima te sudjelovao u rješavanju nekoliko većih epidemija trbušnog tifusa u Omišu, Zagrebu i Garešničkom Brestovcu.

error: Sadržaj je zaštićen!