This Day in History: 1969-08-22

Umro Rafo Ferri, hrvatski liječnik, ftizeolog, nestor antituberkulozne službe u Dalmaciji (Ston, 1899. – Split, 22. VIII. 1969.). Rodio se 1899. u Stonu, gdje je njegov otac službovao kao općinski liječnik.  Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu, a Medicinski fakultet u Beču 1924. Poslije jednogodišnjeg bolničkog staža, postavljen je za liječnika stalne bakteriološke stanice u Splitu, u kojoj je službovao do 1928. godine. Istodobno je bio dodijeljen kao pomoćni liječnik Antituberkuloznom dispanzeru u Splitu, a zatim je imenovan njegovim šefom. Kao prvi šef Antituberkuloznog dispanzera, poveo je svestranu borbu na suzbijanju tuberkuloze u Splitu i njegovoj široj okolici, koja je u to vrijeme kosila mnoge živote. On je odmah uvidio potrebu bolničkog liječenja, pa je svojom inicijativom dobio nekoliko kreveta na internom odjelu tadašnje gradske bolnice. Nakon oslobođenja, napušta dužnost šefa ATD-a i postaje šef novoosnovanog tuberkuloznog odjela na Firulama, te u tom svojstvu ostaje sve do umirovljenja krajem 1962. godine. Nagli porast tuberkuloze u poslijeratnom periodu u Dalmaciji
iziskivao je veći broj kreveta, pa je dr. Ferri s velikim zalaganjem uspio izgraditi novi reprezentativni plućni odjel, koji je njegov trajni spomenik. U svom stručnom radu uvijek je primjenjivao sva dostignuća u liječenju i dijagnostici tuberkuloze i tako je ubrzo osnovao bakteriološki laboratorij pri odjelu. Osim svog stručnog rada, bavio se poviješću medicine i farmacije, o čemu je izdao nekoliko radova. Bio je i aktivni član Matice hrvatske. Odlikovan je ordenom Republike sa srebrnim vijencem.

error: Sadržaj je zaštićen!