This Day in History: 1873-12-21

Rođen Dragutin Pozajić, hrvatski veterinar (Poznanovečki Lug kraj Zlatara, 21. prosinca 1873. – Zagreb, 10. travnja 1952.). Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, Gimnaziju u Varaždinu, a na Visokoj veterinarskoj školi u Beču diplomirao je 1896. godine. Nakon studija punih je 20 godina radio kao veterinar u Glini, Grubišnom Polju, Županji i Velikoj Gorici, odakle je premješten u Zagreb, za županijskog veterinara. Radio je i u hrvatskoj Zemaljskoj vladi, ali je 1928. godine prisilno umirovljen. Pod pritiskom stočarskih organizacija reaktiviran je 1929. godine i postavljen za stočarskog inspektora Savske banovine, potom je od 1936. bio veterinarski inspektor u Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu, ali je brzo umirovljen. Još kao student u Beču osnovao je Akademsko veterinarsko društvo ˝Tomislav˝, a potom je cijeli radni vijek posvetio stručnom uzdizanju veterinarske struke i veterinarskom prosvjećivanju pučanstva. Napisao je više od 500 stručnih i znanstvenih radova, pripremao nacrte zakona o veterinarstvu i objavio više stručnih knjiga (Stočarstvo i zadrugarstvo, Osiguranje stoke i dr.).

error: Sadržaj je zaštićen!