This Day in History: 1931-08-21

Rođen Zlatko Domljan, hrvatski liječnik, reumatolog (Imotski, 21. VIII. 1931. – Zagreb, 15. XI. 2010.). Studij medicine završio je 1959. godine na Medicinskome fakultetu u Zagrebu i zaposlio se na Neuropsihijatrijskoj klinici na Rebru. Godine 1964. položio je specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije, a 1974. stekao naslov primarijusa. Godine 1976. obranio je doktorsku disertaciju iz reumatologije s naslovom Osobitosti perifernog artritisa u ankilozantnom spondilitisu na Medicinskome fakultetu u Zagrebu. Na istome je Fakultetu 1985. izabran za docenta, 1987. za izvanrednoga, a 1989. za redovitoga profesora. Proveo je cijeli radni vijek u Kliničkome bolničkom centru Zagreb, gdje se prvi, prije specijalista neurologa, bavio elektromiografijom (EMG) i prvi od fizijatara okulističkom EMG-om. Osim reumatologiji, posvetio se i primjeni njezinih novih dijagnostičkih metoda: termografije, scintigrafije i citodijagnostike. Prvi je u Hrvatskoj uveo složenu temeljnu terapiju i biološke lijekove u liječenje reumatoidnog artritisa. Godine 1992. objavio je, sa suradnicima, udžbenik Fizikalna medicina. Unaprijedio je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Bio je dugogodišnji član Hrvatskoga liječničkog zbora i obavljao niz dužnosti u njegovim stručnim sekcijama i društvima. Predsjedavao je Reumatološkom sekcijom HLZ-a u razdoblju od 1985. do 1992. godine i Hrvatskim reumatološkim društvom HLZ-a 1992. – 1996., čiji je bio osnivač i prvi predsjednik. U njegovo je vrijeme Hrvatsko reumatološko društvo primljeno u EULAR (European League Against Rheumatism).

error: Sadržaj je zaštićen!