This Day in History: 1893-07-21

Rođen Otmar Trausmiller, hrvatski liječnik (Vrbovsko, 21. srpnja 1893. – Zagreb, 16. studenoga 1972.). Medicinu je studirao u Grazu i Pragu (diplomirao 1920.). Od 1923. bio je voditelj Stalne bakteriološke stanice u Kraljevici, a 1926.–1930. upravitelj novoosnovanoga Doma narodnoga zdravlja u Sušaku. Godine 1930. prešao je u Odjel za medicinsku zoologiju, osnovan u okviru Higijenskoga zavoda u Zagrebu, te do 1962. vodio Parazitološki odjel. Utemeljio je katedru parazitologije na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Napose se bavio malariologijom te je 1920-ih na otoku Krku prvi u nas primijenio biološku metodu uništavanja ličinki malaričnoga komarca s pomoću ribice gambuzije; pridonio je konačnom iskorjenjenju malarije u nas. Od 1951. bio je dopisni član JAZU.

error: Sadržaj je zaštićen!