This Day in History: 1992-02-21

Umro Fran Janjić, hrvatski liječnik, pneumoftizeolog (Drenovci, 17. IV. 1907. — Zagreb, 21. II. 1992.). Gimnaziju je završio u Vinkovcima 1926., a studij na zagrebačkom Medicinskom fakultetu 1932. U Zagrebu je nakon specijalizacije 1940. iz pneumoftizeologije u Institutu za tuberkulozu radio u dispanzerskoj službi za plućne bolesti i tuberkulozu. Od 1948. vodio je Antituberkulozni dispanzer pri Domu zdravlja Črnomerec, a od 1963. u Republičkom zavodu za zaštitu zdravlja SRH Službu za proučavanje i suzbijanje tuberkuloze do umirovljenja 1973., potom je do 1979. bio savjetnik. Bavio se epidemiologijom tuberkuloze, radiofotografijom pluća, besežiranjem, organizacijom antituberkulozne službe, prosuđivanjem radne sposobnosti tuberkuloznih bolesnika te medicinskim i ekonomskim značenjem tuberkuloze. Od 1964. bio je predsjednik Sekcije za borbu protiv tuberkuloze Crvenoga križa Hrvatske, a 1967.–71. predsjednik Udruženja pneumoftizeologa Jugoslavije. Bio je esperantist, stručni delegat za medicinu Svjetskoga esperantskoga saveza u Rotterdamu, objavljivao je prijevode djela hrvatskih književnika na esperanto.

error: Sadržaj je zaštićen!