This Day in History: 2010-12-20

Umro Ivo Mlinarić, hrvatski kirurg (Vinkovci, 7. V. 1922. – Zagreb, 20. XII. 2010.). Gimnaziju je završio u Bihaću, a Medicinski fakultet u Zagrebu 1947. Aktivni sudionik Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata u zdravstvenoj službi. Pripravnički staž odradio je u Općoj bolnici “Braća Sabol” u Rijeci, a zatim je radio kao kotarski liječnik u Delnicama i Fužinama, da bi se specijalizirao za kirurgiju krajem 1950. u Općoj bolnici u Zadru i završio u Općoj bolnici “Merkur” u Zagrebu i na Kirurškoj klinici “Rebro” u Zagrebu, gdje je 1956. godine položio specijalistički ispit iz opće kirurgije. Od 1961. do 1965. radio je kao voditelj kirurške službe u Općoj bolnici Virovitica gdje je započeo izgradnju kirurškog operacijskog trakta i nakon dvije godine preuzeo vođenje kirurške službe u Općoj bolnici Bjelovar, gdje je uveo rad u eksperimentalnoj kirurgiji i započeo rad na doktorskoj disertaciji. Nakon toga zasniva stalni radni odnos s Kirurškom klinikom bolnice “Dr. Mladen Stojanović” u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine.
Titulu primarijusa dobio je od Saveznog tajništva za javno zdravstvo 1968. godine. Usavršavao se u Stockholmu, Lundu, Parizu, Essenu, Hamburgu i Montrealu. Godine 1977. izabran je za redovitog profesora kirurgije na Medicinskom fakultetu. Savjetnik je u mnogim državnim tijelima, a od 1987. do 1991. savjetnik Odjela opće kirurgije u bjelovarskom Medicinskom centru. Od 1993. do 1995. bio je predavač predmeta Prometna medicina na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Objavio je više od 200 radova u domaćim i stranim časopisima te sedam monografija, udžbenika i knjiga.

error: Sadržaj je zaštićen!