This Day in History: 1925-08-20

Rođen Ivo Maljković, hrvatski liječnik, specijalist medicine rada (Labin Dalmatinski kraj Trogira, 20. VIII. 1925. – 2012.). Osnovnu školu završio je u Labinu Dalmatinskom 1936., a maturirao je u Zagrebu 1944. godine. Diplomirao je 1952. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalistički ispit iz medicine rada položio je 1963. u Zagrebu. Magistrirao je 1964. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom Kućno liječenje kao sastavni dio bolničkoga liječenja. Godine 1972. stječe naziv primarijusa. Doktorirao je 1980. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (Doktorska disertacija: Utjecaj industrijalizacije na duševno zdravlje novozaposlenih radnika). U Zadar je stigao 1959. godine, nakon osam godina rada u Domu zdravlja Sinj. U Zadru se zapošljava kao zdravstveni savjetnik pri Zavodu za zdravstveno osiguranje. Bio je predsjednik Invalidske komisije 25 godina. Dragocjeno iskustvo iz područja mentalnog zdravlja stekao je kao liječnik u sinjskoj tvornici proučavajući utjecaj industrijalizacije na mentalno zdravlje, što je i bila tema njegove doktorske disertacije. Na tragu tih znanstvenih istraživanja 1976. odlazi u SAD dobivši Fordovu stipendiju, te je tri mjeseca posvećen postdiplomskom studiju u Baltimoreu (John Hopkins University) proučavajući mentalno zdravlje. Objavio je oko osamdesetak stručnih radova, bio je dugogodišnji suradnik Medicinske i Pomorske enciklopedije, aktivan je sudionik 28 kongresa, dobitnik je brojnih priznanja, među kojima je osobito vrijedno spomenuti Nagradu grada Zadra (1973.) te visoku nagradu za životno djelo Hrvatskoga liječničkog zbora u 2004. godini. Od 1970. do 1990. bio je ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan. Njegovim zalaganjem i suradnjom svih djelatnika Psihijatrijska bolnica Ugljan je postala psihijatrija „otvorenih vrata“ i mjesto reintegracije bolesnika u društvo. Resocijalizaciji psihijatrijskih bolesnika posvetila se posebna pozornost od primitka pa do otpusta, a slijedom toga izgrađen je 1973. Centar za resocijalizaciju psihijatrijskih bolesnika kroz koji je prošlo više tisuća bolesnika.

error: Sadržaj je zaštićen!