This Day in History: 1914-04-20

Rođen Mirko Knežević, hrvatski patolog (Jastrebarsko, 20. IV. 1914. — Zagreb, 24. XI. 1991.). Maturirao je u karlovačkoj gimnaziji 1932., u Zagrebu diplomirao 1937. na Medicinskom fakultetu i doktorirao 1976. tezom Ependymitis tuberculosa na Stomatološkom fakultetu. Od 1939. asistent, od 1947. docent u Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Istodobno (1945.–47.) bio je prosektor u Vojnoj bolnici u Zagrebu. Radio je potom na medicinskim fakultetima u Skoplju (gdje je 1947. utemeljio i vodio Institut za patološku anatomiju) i u Münchenu, a od 1949. do umirovljenja 1979. bio je predstojnik Zavoda za patološku anatomiju u Bolnici »Dr. Mladen Stojanović« u Zagrebu. Od 1980. do kraja života ondje je djelovao kao savjetnik. Njegovim dolaskom na čelo Zavoda počeo je suvremeni razvoj patoanatomske dijagnostike u toj bolnici. Osim što je unaprijedio klasične patoanatomske i histološke metode, u suradnji s liječnicima kliničarima razvio je intraoperacijske biopsije i pomogao razvoj Odjela za histokemiju i elektronsku mikroskopiju, čime je Zavod dosegnuo europsku stručno-znanstvenu razinu. Glavna područja njegova znanstvenoga rada bile su patomorfologija tuberkuloze i malformacija, nefrološka i perinatalna patologija te patologija muških spolnih organa. Bio je prvi predsjednik Sekcije za patologiju Zbora liječnika Hrvatske 1955. i član Njemačkoga društva za patologiju.

error: Sadržaj je zaštićen!