This Day in History: 1903-06-19

Umro Carl Gussenbauer, austrijski kirurg (30. listopada 1842. – 19. lipnja 1903.). Doktorirao je 1867. na Sveučilištu u Beču, a nakon diplome radio je kao asistent Theodora Billrotha. Kasnije je bio profesor na sveučilištima u Liègeu (od 1875.) i Pragu (od 1878.). Godine 1894. vratio se u Beč, gdje je naslijedio Billrotha na mjestu direktora druge kirurške sveučilišne klinike. Gussenbauer je bio pionir moderne kirurgije gušterače. Godine 1882. izveo je prvu uspješnu operaciju ciste gušterače pomoću tehnike vanjske drenaže koju je razvio. Prije Gussenbauerove metode, pokušaji operacije gušterače dali su negativne rezultate. Gussenbauerov postupak vanjske drenaže predstavljao je prvo sigurno i učinkovito rješenje za ciste gušterače, a široko se koristio sve do 1950-ih. Nakon prve uspješne Billrothove laringektomije, 31. prosinca 1873., Gussenbauer je stvorio vanjsku vokalnu protezu (umjetni grkljan) za pacijenta. Bio je to mehanizam s vibrirajućom trskom koja je umetnuta u fistulu od traheostomske cijevi do ždrijela. Zabilježeno je da je pacijent govorio razumljivim glasom.

error: Sadržaj je zaštićen!