This Day in History: 1926-05-19

Rođen Petar Kačić, hrvatski liječnik, radiolog (Split, 19. 5. 1926. — Dubrovnik, 17. 6. 2003.). Gimnaziju završio 1944. u Dubrovniku, diplomirao 1952. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, na kojem je 1964. i doktorirao tezom Vrijednost rendgenoloških postupaka u prosuđivanju funkcijskih sposobnosti pluća u emfizemu. Specijalizaciju iz radiologije završio 1959. u Zagrebu. Usavršavao se u Zagrebu (1961.–63.), Poznańu (1965.), Genovi (1970.) i Milanu (1973.–74.). Od 1962. voditelj je Radiološkoga odjela (poslije Služba za radiologiju, nuklearnu medicinu i onkologiju) Medicinskog centra Dubrovnik. Za naslovnoga docenta izabran 1968., od 1975. je izvanredni i od 1981. do umirovljenja 1993. redoviti profesor Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Pod njegovim je vodstvom u dubrovačkoj bolnici unaprijeđena radiološka dijagnostika; 1963. u sklopu Radiološkoga odjela otvoren je onkološki dispanzer a 1969. radioizotopni odsjek. Zaslužan je za uvođenje novih kontrastnih metoda i drugih pretraga, obnovu i proširenje dijagnostike (šesteroventilni aparat), nabavu uređaja za površinsku terapiju te tada najnovijega modela uređaja za rendgensku tomografiju s linearnom cirkularnom i sinusoidnom putanjom cijevi. Glavno područje njegova znanstvenoga interesa i stručnoga rada bila je radiološka dijagnostika u pulmologiji, urologiji i pedijatriji. Bavio se i poviješću medicine te zaštitom dubrovačkih starina. Od 1970. bio je predsjednik dubrovačke podružnice Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!