This Day in History: 1943-04-19

Rođen Mirko Šamija, hrvatski radioterapeut i onkolog (Strizivojna kod Đakova, 19. IV. 1943. – Zagreb, 3. XI. 2017.). Nakon završene osnovne škole u Strizivojni, pohađao je gimnaziju u Đakovu gdje je i maturirao 1962. godine. Medicinu je diplomirao 1969. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao, doktorirao te stekao zvanje profesora. Po obavljenom liječničkom stažu radio je pet godina kao liječnik opće medicine u Slavonskom Brodu (1970. – 1974.) i Križevcima (1974. – 1975.). Od 1975. godine radio je u Klinici za tumore u Zagrebu, najprije kao specijalizant, pa specijalist radioterapijske onkologije, a od 1993. do odlaska u mirovinu 2009. godine bio je voditelj Službe za radioterapijsku onkologiju. Pokrenuo je značajne promjene i pomake u hrvatskoj onkologiji, posebice u području edukacije, primarne prevencije i ranog otkrivanja raka te povezivanja hrvatske sa svjetskom onkologijom. U Hrvatskoj je uveo trodimenzionalnu konformalnu radioterapiju koja omogućuje primjenu većih doza na tumor i veću zaštitu zdravog okolnog tkiva.
Autor je dokumentarno-edukativnog filma Rakova obratnica o borbi protiv pušenja, koji je prikazan i pozitivno ocijenjen na svjetskim onkološkim kongresima u Washingtonu 2006. i Ženevi 2008. godine.

error: Sadržaj je zaštićen!