This Day in History: 1902-10-18

Rođen Fran Kušan, hrvatski botaničar (Sarajevo, 18. X. 1902. – Zagreb, 21. V. 1972.). Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je od 1924. predmete iz skupine prirodopis – geografija. Godine 1928. stekao je doktorat iz botanike tezom Predradnje za floru lišajeva Hrvatske. Od 1940. do 1945. na dužnosti je izvanrednoga profesora za farmaceutsku botaniku na Farmaceutskom odsjeku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od 1945. redoviti je profesor istog predmeta na osnovanom Farmaceutskom fakultetu. Osniva suvremen, funkcionalan i uzorno opremljeni Zavod za farmaceutsku botaniku, a 1947. i Botanički vrt ljekovitog i otrovnog bilja. Taj vrt postao je opće poznat po izvornoj fitosociološkoj zamisli sadržaja i rasporeda biljaka, a nakon smrti njegova osnivača nosi naslov Botanički vrt ljekovitog bilja ˝Fran Kušan˝. Na položaju predstojnika dviju navedenih institucija ostaje sve do smrti. Život je posvetio predanom znanstvenom, pedagogijskom i stručno-popularizacijskom radu iz različitih botaničkih područja te prirodozaštitarske problematike. Svojom je djelatnošću postigao vrlo zapažene rezultate i priznanje u domaćim i stranim znanstvenim krugovima i široj javnosti.

error: Sadržaj je zaštićen!