This Day in History: 1917-05-18

Rođen Nikola Korin, hrvatski liječnik (Ludbreg, 18. V. 1917. – Rijeka, 25. I. 2010.). Nakon osnovnog školovanja, gimnaziju je završio u Varaždinu, a u Zagrebu 1943. Farmaceutski te 1946. i Medicinski fakultet. Nakratko radi u Vojnoj bolnici u Zagrebu, a zatim dolazi u Rijeku gdje će provesti cijeli profesionalni i životni vijek. Započeo je kao šef sanitarno-epidemiološke stanice u Sušaku te nastavio u bolnici “Braće dr. Sobol” u Rijeci, gdje će prijeći put od specijalizanta i mladog kirurga do primariusa i šefa traumatologije u KBC-u Rijeka. Godine 1956. započinje i njegova nastavnička karijera na netom osnovanom Medicinskom fakultetu u Rijeci. Obranivši 1968. doktorsku disertaciju pod naslovom Studija povreda u riječkoj luci, postupno napreduje od asistenta preko znanstvenog suradnika i docenta do znanstvenog savjetnika i redovnog sveučilišnog profesora. Usavršavao se u Milanu, Lyonu, Hamburgu, Davosu, Grazu i Linzu. Usporedno se s velikim entuzijazmom bavi i proučavanjem povijesti medicine pa od 1968. preuzima nastavu iz predmeta Uvod u medicinu i povijest medicine, koju vodi do umirovljenja 1983. godine.

error: Sadržaj je zaštićen!