This Day in History: 1841-10-17

Rođen Bohuslav Jiruš, češki liječnik, botaničar i farmakognostičar (Prag, 17. X. 1841. – Prag, 16. XI. 1901.). Profesor prirodoslovnih nauka na Mudroslovnome (poslije Filozofskome) fakultetu u Zagrebu. Zaslužan za razvoj pedagoške djelatnosti u farmaciji. Zajedno s profesorima Gustavom Janečekom i Vinkom Dvoržakom potaknuo osnivanje Farmaceutskoga tečaja (»Ljekarničkog učevnog tečaja«) na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, a nakon njegova osnutka (1882.) bio je prvi profesor botanike i farmakognozije. Utemeljitelj Botaničko-fiziološkoga zavoda u Zagrebu. Skupivši velik broj vrlo vrijednih droga, uredio prvu farmakognošku zbirku Botaničkoga zavoda i postavio tako temelj bogatoj zbirci droga na današnjem Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Uredio je i biblioteku u Botaničkom zavodu. Izradio je Kartu o razdiobi biljnog svijeta, objavljenu u Kišpatićevu djelu Iz bilinskog svijeta (1884.). Godine 1886. odselio se u Prag, gdje je predavao farmakognoziju i farmakologiju na Karlovu sveučilištu.

error: Sadržaj je zaštićen!