This Day in History: 1900-07-16

Rođen Milan Žepić, hrvatski liječnik, ftizeolog (Zagreb, 16. srpnja 1900. – Zagreb, 31. svibnja 1976.). Njegov otac Milan bio je gimnazijski profesor, poznati latinist koji je svojim djelima zadužio klasičnu filologiju, a majka podrijetlom iz poznate obitelji Goglia bila je učiteljica stručne škole. Osnovnu školu polazio je u Karlovcu, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje je maturirao 1918. godine. Medicinski fakultet upisao je u Zagrebu, gdje je diplomirao i doktorirao 31. svibnja 1924. Za vrijeme studija radio je kao liječnički pomoćnik u bolnici 4. armijske oblasti u Zagrebu. Na taj rad primorali su ga loši materijalni uvjeti u koje je dospjela njegova obitelj uslijed prerane očeve smrti. Nakon odsluženja kadrovskog roka u ratnoj mornarici i položenog ispita za rezervnog sanitetskog poručnika, u svibnju 1925. započeo je staž u Bolnici Milosrdnih sestara u Zagrebu. Od travnja 1926. do 1934. radi u bolnici u Šibeniku, najprije kao sekundarni, a kasnije kao liječnik asistent. U lipnju 1928. godine odobren mu je naziv specijalista za unutarnje bolesti, a 1934. dodijeljen mu je i naslov specijalista za fizioterapiju. Obje specijalizacije stekao je intenzivnim teoretskim i praktičnim radom na internom i ftizeološkom odjelu šibenske bolnice pod rukovodstvom primarijusa dr. Huga Botterija. Sredinom rujna 1934. postavljen je za primarnog liječnika Bolnice Milosrdnih sestara i istodobno mu je povjerena dužnost šefa odjela za tuberkulozu. Modernizirao je odjel, obnovio i nadogradio postojeću zgradu odjela (1938.), uredio novi laboratorij. Uveo je mnoge nove metode kliničko-rendgenološke i laboratorijske dijagnostike i sve najsuvremenije postupke u liječenju tuberkuloze i drugih plućnih bolesti. Novost koju je uveo u bolnicu bilo je i uspostavljanje uske stručne suradnje s ostalim odjelima i medicinskim strukama u bolnici, a posebno s rendgenologijom i kirurgijom. Umirovljen je 1964. godine.

error: Sadržaj je zaštićen!