This Day in History: 1925-05-16

Rođen Ivan Janko Vodopija, hrvatski liječnik (Sombor, 16. V. 1925.). Završivši u Zagrebu studij medicine (1950.) i specijalizaciju iz infektologije (1955.), te u Londonu tečaj iz tropske medicine, 1955.–91. radio je u Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba (od 1969. voditelj Odjela za epidemiologiju); izvanredni profesor Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Kao stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) djelovao je u Tajlandu, Kongu i Liberiji suzbijajući tropske i druge zarazne bolesti. Napose se bavio postupcima imunizacije. Unaprijedio je rad antirabične službe sudjelujući u razvijanju novih generacija cjepiva protiv bjesnoće; predložio je skraćen postupak cijepljenja, poznat kao zagrebačka shema, koji je 1986. prihvatio Pasteurov institut u Parizu, a 1992. i SZO. God. 1995.–2002. bio je predsjednik Nacionalnoga zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva RH.

error: Sadržaj je zaštićen!